4 direkte Treffer gefunden für: Befall


39 indirekte Treffer gefunden für: Befall

Deutsch Türkisch
befallen {v} [befiel, hat befallen] başına gelmek
befallen {v} [befiel, hat befallen] tutmak
befallen {v} [befiel, hat befallen] tutulmak
befallen {v} [befiel, hat befallen] yakalanmak
befallen sein {v} başına gelmiş olmak
befallen von {v} ...nin,...nın istilasına uğramak
befallen werden {v} tutulmak
befallen werden von {v} ...nin,...nın istilasına uğramış olmak
befallend {adj} başına gelen
befallene Fläche {sub} {f} istilâya uğramış saha
die Befallenheit {sub} {f} başına gelmişlik
die Befallenheit {sub} {f} tutulmuşluk
das Befallensein {sub} {n} başına gelmiş olma
der Älchenbefall {sub} {m} çomakkurt paraziti müptelası
der Bakterienbefall {sub} {m} bakterilerin istilası
Birnenthrips befall {sub} {m} armutda kirpikkanatlı böcek salgını
der Eierbefall {sub} {m} yumurta hastalığı
der Flugrostbefall {sub} {m} uçan tozdan küflenme
der Insektenbefall {sub} {m} böcek istilâsı
der Kariesbefall {sub} {m} diş çürüğü hastalığına yakalanma
der Knochenbefall {sub} {m} kemik hastalanması
der Käferbefall {sub} {m} böcek istilası
der Lungenbläschenbefall {sub} {m} akciğer kabarcığı çoğalması
der Lymphknotenbefall {sub} {m} lenf düğümü istilası
der Mikrobenbefall {sub} {m} mikrop sarması
der Milbenbefall {sub} {m} uyuz böceği istilası
der Mutterkornbefall {sub} {m} çavdar mahmuzu hastalığı
der Nematodenbefall {sub} {m} nematot istilası
der Parasitenbefall {sub} {m} parazit illeti
der Pilzbefall {sub} {m} mantar hastalığı yayılması
der Salmonellenbefall {sub} {m} salmoneller istilası
der Schimmelbefall {sub} {m} küf yayılması
der Schädlingsbefall {sub} {m} haşere istilâsı
der Sterbefall {sub} {m} ölüm
der Sterbefall {sub} {m} ölüm durumu
der Sterbefall {sub} {m} ölüm olayı
der Sterbefall {sub} {m} ölüm vakası
der Virenbefall {sub} {m} virüs istilası
der Wurmbefall {sub} {m} tenya istilası
0.006s