20 direkte Treffer gefunden für: saldırgan


33 indirekte Treffer gefunden für: saldırgan

Deutsch Türkisch
die Aggressivität {sub} {f} saldırgan davranış eğilimi
die Aggressivität {sub} {f} saldırganlık
die Aggression {sub} {f} [Psychologisch] saldırganlık
die Aggression {sub} {f} saldırganlık
die Aggressionshemmung {sub} {f} saldırganlığa ket vurulması
die Aggressionshemmung {sub} {f} saldırganlığın engellenmesi
die Aggressionsneigung {sub} {f} saldırganlık eğilimi
das Aggressionspotenzial {sub} {n} [Psychologisch] saldırganlık potansiyeli
der Aggressionstrieb {sub} {m} saldırganlık dürtüsü
das Aggressionsverhalten {sub} {n} [Psychologisch] saldırgan davranış
aggressiv werden saldırgan olmak
aggressiv werden {v} saldırganlaşmak
die Aggressive {sub} {pl} saldırganlar
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan acil durum
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan buhran
aggressiver Notstand {sub} {m} saldırgan sıkıyönetim
die Aggressivität {sub} {f} [Psychologisch] saldırganlık
die Aggressivität {sub} {f} saldırganlık
die Aggressoren {sub} {pl} saldırganlar
das Agsressionshandlung {sub} {n} [Psychologisch] saldırgan davranış
als Aggressoren bezeichnen {v} saldırgan olarak tanımlamak
der Amok {sub} {m} saldırgan hareketlilik dürtüsü
die Angreiferinnen {sub} {pl} [weiblich] saldırganlar
die Bissigkeit {sub} {f} saldırganlık
eine aggressive handlung {sub} {f} saldırgan bir tavır
die Invasionsarmee {sub} {f} saldırgan asker
die Invasionsflotte {sub} {f} saldırgan donanma
die Invasoren {sub} {pl} saldırganlar
mechanisches Verhalten in aggressivem Milieu {sub} {n} saldırgan cevrede mekanik davranış
die Mörderbiene {sub} {f} [Killerbiene] saldırgan cinsten bal arısı
die Mörderbienen {sub} {pl} [Killerbienen] saldırgan cinsten bal arıları
scharfer Hund {sub} {m} [beißender Hund] saldırgan köpek
autoaggressiv {adj} [Psychologisch] kendine yönelik saldırgan
0.003s