Keine direkten Treffer gefunden für: mekanizması

Deutsch Türkisch

26 indirekte Treffer gefunden für: mekanizması

Deutsch Türkisch
die Abblendvorrichtung {sub} {f} köreltme mekanizması
die Abbremsvorrichtung {sub} {f} frenleme mekanizması
die Abdichtungsvorrichtung {sub} {f} contalama mekanizması
die Abdrückvorrichtung {sub} {f} kaldırma mekanizması
die Abgasdrosseleinrichtung {sub} {f} atık gaz azaltma mekanizması
der Abgleichungsmechanismus {sub} {m} denkleştirme mekanizması
die Abkantvorrichtung {sub} {f} bükme mekanizması
der Ablegemechanismus {sub} {m} dağıtma mekanizması
die Abrichteinrichtung {sub} {f} işleme hazırlama mekanızması
die Abschussvorrichtung {sub} {f} atış mekanizması
die Absenkvorrichtung {sub} {f} çökertme mekanizması
der Abstoßmechanismus {sub} {m} çarpma mekanizması
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarama mekanizması
der Abwehrmechanismus {sub} {m} savunma mekanizması
die Abwickelvorrichtung {sub} {f} açma mekanizması
das Abwickelwerk {sub} {n} boşaltma mekanizması
die Abwärtszähleinrichtung {sub} {f} sayma sayma mekanizması
die Abziehvorrichtung {sub} {f} çekme mekanizması
die Abzugseinrichtung {sub} {f} boşaltma mekanizması
das Addier-Subtrahier-Werk {sub} {n} toplama çıkarma mekanizması
die Addiervorrichtung {sub} {f} toplama mekanizması
der Adsorptionsmechanismus {sub} {m} emme mekanizması
die Albertkupplung {sub} {f} wagonları lokomotife bağlayan çekme ve itme mekanizması
das Alkoholfeuchtwerk {sub} {n} [Druckmaschine] alkolle ıslatma mekanizması
die Andrückvorrichtung {sub} {f} pres mekanizması
das Anlassgestänge {sub} {n} hareket mekanizması
0.002s