3 direkte Treffer gefunden für: işitsel


36 indirekte Treffer gefunden für: işitsel

Deutsch Türkisch
das AIFF {sub} {n} [Audio-Dateiformat] işitsel dosya formatı
das Akustikgedächtnis {sub} {n} işitsel bellek
der Akustikkoppler {sub} {m} işitsel bağlayıcı
der Akustikkoppler {sub} {m} işitsel dönüştürücü
das Akustikkopplerverfahren {sub} {n} işitsel bağlayıcı işlemi
die Akustikverzögerungsleitung {sub} {f} işitsel geciktirme hattı
akustische Halluzination {sub} {f} işitsel varsanı
akustisches Lehrmittel işitsel öğretim aracı
der Audioanschluss {sub} {m} işitsel bağlantı
der Audioausgang {sub} {m} işitsel çıkış
die Audiodateien {sub} {pl} işitsel dosyalar
das Audiodaten {sub} {n} işitsel veriler
die Audiofrequenz {sub} {f} işitsel frekans
das Audiogerät {sub} {n} işitsel alet
die Audiogeräte {sub} {pl} işitsel cihazlar
die Audiokassette {sub} {f} işitsel kaset
die Audiokonferenz {sub} {f} işitsel konferans
die Audiokonferenzen {sub} {pl} işitsel konferanslar
audiologisch {adj} işitsellikle ilgili
der Audioverlust {sub} {m} işitsel kayıp
der Audioverstärker {sub} {m} işitsel kuvvetlendirici
die Audioverwaltung {sub} {f} işitsellik yönetim
audiovisuell {adj} işitsel-görsel
auditive Ermüdung {sub} {f} işitsel yorulma
auditive Phonetik {sub} {f} işitsel fonetik
auditive Phonetik {sub} {f} işitsel ses bilgisi
auditive Verarbeitung {sub} {f} işitsel işlem
auditive Wahrnehmung {sub} {f} işitsel hissetme
auditiver Kortex {sub} {m} işitsel tabaka
auditorisch {adj} işitsellikle ilgili
auditorische Reflexe {sub} {pl} işitsel refleksler
audivisuell {adj} işitsel-görsel
audivite Agnosie {sub} {f} işitsel agnozi
die Tonfrequenzleitung {sub} {f} işitsel ses frekans iletkeni
audiovisuell {adj} görsel işitsel
audiovisuell {adj} görsel ve işitsel
0.001s