Keine direkten Treffer gefunden für: birisini

Deutsch Türkisch

52 indirekte Treffer gefunden für: birisini

Deutsch Türkisch
abhalten {v} [hielt ab, hat abgehalten] birisini bir şeyden alıkoymak
abhold sein {v} [jemandem, einer Sache abgeneigt sein] birisini veya bir şeyi çekememek
abhängen {v} {ugs.} birisini atlatmak
abhärmen {v} birisinin başının etini yemek
abhärmen, sich {v} birisinin başınan etini yemek
das Abhören {sub} {n} birisinin bilgisini dinleme
abhören {v} birisinin bilgisini dinlemek
abkapiteln {v} [kapitelte ab, hat abkapitelt] birisini azarlamak
abkapiteln {v} [kapitelte ab, hat abkapitelt] birisini fırçalamak
abordnen {v} [ordnete ab, hat abgeordnet] birisini bir görevle yollamak
abordnend {adj} birisini bir göreve yollayan
abordnend {adj} birisini bir işe tayin eden
abpassen {v} birisinin yolunu beklemek
absetzen {v} [setzte ab, hat abgesetzt] birisini bir yerde bırakmak
Absichten auf jemanden haben {sub} {pl} birisinin üzerine planları olmak
abtrotzen {v} birisinin direncine karşı elde etmek
aburteilen {v} birisini olumsuz tenkit etmek
abwendig machen {v} [Jemanden] birisini ayartmak
abwendig machen {v} [Jemanden] birisini caydırmak
als Verteidiger für jemanden auftreten birisinin savunucusu olarak çıkmak
als Verteidiger für jemanden erscheinen birisinin savunucusu olarak bulunmak
als Vertretung für jemanden dienen birisinin temsilcisi olarak görev yapmak
an jemandem herumfummeln {v} birisini okşayıp durmak
an jemandem kein gutes Haar lassen birisini paçavra etmek
an jemandem Kritik üben {v} birisini eleştirmek
an jemandem kritteln {v} birisini eleştirmek
an jemandem vorbeigehen {v} birisinin önünden yürüyerek geçip gitmek
an jemanden Bezug haben {v} birisini ilgilendirmek
an jemanden denken {v} birisini düşünmek
an jemandes Seite rücken {v} birisinin yanına geçmek
an jemandes Stelle sein {v} birisinin yerinde olmak
an jemandes Stelle sitzen {v} birisinin yerinde oturmak
an jemandes Stuhl sägen {v} birisinin makamıyla oynamak
die Anbändelei {sub} {f} birisinin peşine takılma
anbändeln {v} [bändelte an, hat angebändelt] birisinin peşine takılmak
andringen {v} [drang an, hat angedrungen] birisini şıkıştırmak
andrängen {v} birisini şıkıştırmak
anerziehen {v} [erzog an, hat anerzogen] birisini bir şeye alıştırmak
angreifen {v} [griff an, hat angegriffen] birisinin üzerine atlamak
Angriff auf jemandesLeben {sub} {m} birisinin canına kasıt
Angst haben um jemanden birisini merak etmek
anhauchen {v} [salopp] birisinin hatasını söylemek
anheim fallen {v} birisinin eline geçmek
anherrschen {v} birisini paylamak
anhusten {v} birisinin yüzüne doğru öksürmek
anklopfen {v} {ugs.} birisini yoklamak
anknurren {v} [ugs.: knurrte an, hat angeknurrt] birisinin üzerine yürümek
anködern {v} birisini kendine bağlamak
ankörnen {v} {ugs.} birisini vaatlerle kandırmak
anlügen {v} [log an, hat angelogen] birisini aldatmak
annehmen, dass jemand kommen wird birisinin geleceğini tahmin etmek
sonst wen herhangi birisini
0.003s