Keine direkten Treffer gefunden für: birisinin

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: birisinin

Deutsch Türkisch
abhärmen {v} birisinin başının etini yemek
abhärmen, sich {v} birisinin başınan etini yemek
das Abhören {sub} {n} birisinin bilgisini dinleme
abhören {v} birisinin bilgisini dinlemek
abpassen {v} birisinin yolunu beklemek
Absichten auf jemanden haben {sub} {pl} birisinin üzerine planları olmak
abtrotzen {v} birisinin direncine karşı elde etmek
als Verteidiger für jemanden auftreten birisinin savunucusu olarak çıkmak
als Verteidiger für jemanden erscheinen birisinin savunucusu olarak bulunmak
als Vertretung für jemanden dienen birisinin temsilcisi olarak görev yapmak
an jemandem vorbeigehen {v} birisinin önünden yürüyerek geçip gitmek
an jemandes Seite rücken {v} birisinin yanına geçmek
an jemandes Stelle sein {v} birisinin yerinde olmak
an jemandes Stelle sitzen {v} birisinin yerinde oturmak
an jemandes Stuhl sägen {v} birisinin makamıyla oynamak
die Anbändelei {sub} {f} birisinin peşine takılma
anbändeln {v} [bändelte an, hat angebändelt] birisinin peşine takılmak
angreifen {v} [griff an, hat angegriffen] birisinin üzerine atlamak
Angriff auf jemandesLeben {sub} {m} birisinin canına kasıt
anhauchen {v} [salopp] birisinin hatasını söylemek
anheim fallen {v} birisinin eline geçmek
anhusten {v} birisinin yüzüne doğru öksürmek
anknurren {v} [ugs.: knurrte an, hat angeknurrt] birisinin üzerine yürümek
annehmen, dass jemand kommen wird birisinin geleceğini tahmin etmek
Anschlag auf jemandes Leben {sub} {m} birisinin canına suikast
anspritzen {v} birisinin üzerine fışkırtmak
arbeiten {v} [bei Jemanden~] birisinin yanında çalışmak
auf die Initiative von jemandem birisinin inisiyatifi üzerine
auf etwas Einfluss haben {v} birisinin bir şeyi yapmasında payı olmak
auf etwas Einfluss haben {v} birisinin bir şeyi yapmasında rolü olmak
auf etwas Einfluss haben {v} birisinin bir şeyi yapmasında tesiri olmak
auf jemanden ankommen birisinin davranışına bağlı olmak
auf jemanden Geld setzen birisinin parasına güvenmek
auf jemanden herabblicken birisinin tepesinden bakmak
auf jemanden hören {v} birisinin sözünü dinlemek
auf jemanden losfahren {v} birisinin üzerine araba sürmek
auf jemanden losfeuern {v} birisinin üzerine ateş etmek
auf jemanden losgehen {v} birisinin üzerine saldırmak
auf jemanden loslassen {v} birisinin üzerine salmak
auf jemanden losspringen {v} birisinin üzerine atılmak
auf jemanden oder etwas angewiesen sein {v} birisinin eline bakmak
auf jemanden schwören {v} birisinin değerinden emin olmak
auf jemanden springen {v} birisinin üzerine atlamak
auf jemanden stehen {v} birisinin üstünde olmak
auf jemanden trinken {v} birisinin şerefine içmek
auf jemanden zuspringen {v} birisinin üstüne atlamak
auf jemanden,etwas zufahren {v} birisinin,bir şeyin üzerine taşıt sürmek
auf jemandes Angebot zurückkommen {v} birisinin teklifi ile yeniden ilgilenmek
auf jemandes Ankunft warten {v} birisinin gelmesini beklemek
auf jemandes Anregung birisinin önerisi üzerine
auf jemandes Antrag birisinin dilekçesi üzerine
0.004s