Keine direkten Treffer gefunden für: bilgi d

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: bilgi d

Deutsch Türkisch
die Abfrageprüfung {sub} {f} bilgi derecesini ölçmek
bekannt werden {v} bilgi dışarı sızmak
Daten einlesen {v} bilgi depolamak
die Datenkonvertierung {sub} {f} bilgi dönüştürme
der Datenspeicher {sub} {m} bilgi deposu veri belleği
die Datenspeicherung {sub} {f} bilgi depolama
die Datensteuerung {sub} {f} bilgi denetimi
der Datenumsetzer {sub} {m} bilgi dönüştürücü
die Datenumsätzung {sub} {f} bilgi dönüştürme
der Erkenntnistrieb {sub} {m} bilgi dürtüsü
die Infomappe {sub} {f} bilgi dosyası
die Infomappen {sub} {pl} bilgi dosyaları
die Informationsabteilung {sub} {f} bilgi dairesi
der Informationsaustausch {sub} {m} bilgi değiş tokuşu
der Informationsberater {sub} {m} bilgi danışmanı
die Informationsdidaktik {sub} {f} bilgi didaktiği
das Informationsgleichgewicht {sub} {n} bilgi dengesi
die Informationskontrolle {sub} {f} bilgi denetimi
die Informationsmappe {sub} {f} bilgi dosyası
der Informationssatz {sub} {m} bilgi dizgisi
der Informationsstand {sub} {m} bilgi durumu
das Informationssystem {sub} {n} bilgi dizgesi
das Informationsverhalten {sub} {n} bilgi davranışı
der Informationswert {sub} {m} bilgi değeri
die Informationswertanalyse {sub} {f} bilgi değeri analizi
die Informationsübertragung {sub} {f} bilgi devretme
voller Information bilgi dolu
die Wissensaussage {sub} {f} bilgi deyimi
die Wissensordnung {sub} {f} bilgi düzenleme
der Wissensschatz {sub} {m} bilgi dağarcığı
der Wissensstand {sub} {m} bilgi düzeyi
der Wissenszweig {sub} {m} bilgi dalı
0.001s