1 direkte Treffer gefunden für: aparat

Deutsch Türkisch
der Apparat {sub} {m} aparat

26 indirekte Treffer gefunden für: aparat

Deutsch Türkisch
das Alkoholpräparat {sub} {n} alkollü müsdahzar
antistatisches Präparat {sub} {n} antistatik müstahzar
antivirales Präparat {sub} {n} virüse karşı etkili ilaç
das Barbitursäurepräparat {sub} {n} barbitürat asidi hapı
das Block-Präparat {sub} {n} [Geologie] blok kaldırmak için alçıya almak (yerbilim)
das Block-Präparat {sub} {n} blok kaldırmak için alçıya almak
die Bockwinde {sub} {f} sonsuz dişli mekanizması ile yük kaldıran aparat
chemisches Präparat {sub} {n} kimyevî müstahzar
das Dauerwellenpräparat {sub} {n} permanant dalga müstahzarı
das Depotpräparat {sub} {n} vücut tarafından yavaş yavaş kullanılan ilaç
diätetisches Präparat {sub} {n} perhiz müsdahzarı
das Eisenpräparat {sub} {n} demir işleme
das Eiweißpräparat {sub} {n} protein hapı
das Entblokpräparat {sub} {n} blok kaldırmak için alçıya almak
das Erbiumpräparat {sub} {n} erbiyum hazırlama
das Fertigpräparat {sub} {n} hazır ilaç
das Frostschutzpräparat {sub} {n} buzdan koruyucu müsdahzar
der Hautschutzpräparat {sub} {m} cilt koruma maddesi
das Hormonersatzpräparat {sub} {n} hormon ilacı
das hormonpräparat {sub} {n} hormon ilacı
das Hustenpräparat {sub} {n} öksürük hapı
das Jodpräparat {sub} {n} iyot hapı
der Klatschpräparat {sub} {m} [Abklatschpräparat] mikroorganizmaları incelemeğe yarayan müstehzar
das Kombinationspräparat {sub} {n} kombine edilmiş ilaç
das Kontrollpräparat {sub} {n} kontrol için hazırlanan ilaç
das Kosmetikpräparat {sub} {n} kozmetik hazırlama
0.001s