3 direkte Treffer gefunden für: minor

Deutsch Türkisch
der Minor {sub} {m} bir kıyaslama kavramı
majeur {adj} [dur] minör
das Moll {sub} {n} [Musik] minör

35 indirekte Treffer gefunden für: minor

Deutsch Türkisch
Chorea maniacalis {sub} {f} minor korede görülen duygudurum yükselmesi
die Choreapsychose {sub} {f} minor korede görülen semptomatik psikoz
kleine Psychotherapie {sub} {f} minör psikoterapi
minorenn {adj} [Rechtswissenschaft] reşit olmayan
minorenn {adj} [Rechtswissenschaft] yaşça küçük
minorenn {adj} [] ergin olmayan
minorenn {adj} [] küçük
die Minorennität {sub} {f} ergin olmayış
die Minorennität {sub} {f} küçüklük
die Minorennität {sub} {f} reşit olmayış
die Minorität {sub} {f} azlık
die Minorität {sub} {f} azınlık
die Minorität {sub} {f} ekalliyet
die Minoritätenrechte {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] azınlıklar hukuku
die Minoritätsbeteiligung {sub} {f} azınlık iştirakı
der Minoritätsträger {sub} {m} taşınabilen küçük verici
die Moll-Tonleiter {sub} {f} [Musik] minör skalası
der Mollakkord {sub} {m} minör akordu
der Molldreiklang {sub} {m} [Musik] minör üçlü
die Molltonart {sub} {f} minör anahtarı
die Molltonleiter {sub} {f} [Musik] minör skalası
die Moltonart {sub} {f} [Musik] minör mod
das As-Moll {sub} {n} [Musik] la bemol minör
das C-Moll {sub} {n} [Musik] do minör
das D-Moll {sub} {n} [Musik] re minör
das Dis-Moll {sub} {n} [Musik] Dm minör
das Dis-Moll {sub} {n} [Musik] re diyez minör
das E-Moll {sub} {n} mi minör [zombie'nin ilk akoru.. gitarda basmasi en kolay akorlardan biri]
das Es-Moll {sub} {n} [Musik] mi bemol minör
das F-Moll {sub} {n} [Musik] fa minör
das G-Moll {sub} {n} [Musik] sol minör
das Ges-Moll {sub} {n} [Musik] sol bemol minör
das Gis-Moll {sub} {n} [Musik] sol diyez minör
h-Moll [Musik] si minör
das Tongeschlecht {sub} {n} [Musik] major veya minör
0.002s