Keine direkten Treffer gefunden für: kromo

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: kromo

Deutsch Türkisch
akrozentrisch {adj} kromozomların merkezde olmaması
das Chiasma {sub} {n} kromozom çiftinin yarım kromozomlarının indirgeme ayrışımında çarpışması
chromatografische Säule {sub} {f} kromotografik sütun
der Chromoersatzkarton {sub} {m} kromo silimi karton
das Chromoersatzpapier {sub} {n} kromo silimi kâğıt
die Chromoersatzpappe {sub} {f} kromo silimi karton
chromoforer Elektron {sub} {m} kromoforik elektron
chromogen {adj} kromojen
chromogene Bakterien {sub} {pl} kromojen bakteriler
der Chromolith {sub} {m} kromolit
die Chromolithografie {sub} {f} kromolitografi
das Chromosom {sub} {n} kromozom
Chromosomen betreffend {sub} {f} kromozomlarla ilgili
die Chromosomendefizienz {sub} {f} kromozom noksanlığı
die Chromosomengifte {sub} {pl} kromozom zehirleri
das Chromosomenpaar {sub} {n} kromozom çifti
die Chromosomenpaarung {sub} {f} kromozom çiftleşmesi
die Chromosomenzahl {sub} {f} kromozom sayısı
die Chromosomenzahlen {sub} {pl} kromozom sayıları
die Chromosomenzahlverdoppelung {sub} {f} kromozom sayısının ikiye katlanması
die Chromosomenzählung {sub} {f} kromozom sayma
das Chromoson {sub} {n} [Med.] kromoson
die Chromosphäre {sub} {f} kromosfer
der Diaster {sub} {m} kromozomların ikiye bölünmesi
idiokratisch {adj} kromozom takımının bir kromozomunun grafik sunumu
das Karyogramm {sub} {n} kromozom grubunun büyüklük derecesi ve numaralarla grafik gösterimi
das Kerngeschlecht {sub} {n} kromozom cinselliği
krankhafte Veränderungen der Chromosomen {sub} {pl} kromozomların hastalık şeklinde değişimi
der Mehrfarbendruck {sub} {m} kromotipografi
Säule, chromatographische- {sub} {f} kromotografik sütun
das Zentromer {sub} {n} kromozomun başlantı yeri
zentromerische Spaltung {sub} {f} kromozomun başlantı yerinde parçalanma
0.002s