Keine direkten Treffer gefunden für: kültürü

Deutsch Türkisch

31 indirekte Treffer gefunden für: kültürü

Deutsch Türkisch
die Kultur kennen {v} kültürü tanımak
der Enkulturationsprozess {sub} {m} kültürü benimseme süresi
kultivieren {v} kültürü artırmak
kultivierte Embryozelle {sub} {f} kültürü yapılmış embriyon hücresi
kulturübergreifend {adj} kültürlerüstü
abendländische Kultur {sub} {f} batı kültürü
die Abhängigkeitskultur {sub} {f} bağımlılık kültürü
die Ackerkultur {sub} {f} tarla kültürü
die Agrakultur {sub} {f} ziraat kültürü
die Aktienkultur {sub} {f} hisse senedi kültürü
Algeninokulum yosun aşısı kültürü
die Aquakultur {sub} {f} su kültürü
die Arbeitskultur {sub} {f} çalışma kültürü
die Armensubkultur {sub} {f} yoksulluk altkültürü
ägäische Kultur {sub} {f} Ege kültürü
die Bakterienkultur {sub} {f} bakteri kültürü
die Bandkeramikkultur {sub} {f} şerit seramik kültürü
die Baumkultur {sub} {f} ağaç kültürü
die Bewässerungskultur {sub} {f} sulama kültürü
die Bienenkultur {sub} {f} arı kültürü
die Bodenkultur {sub} {f} toprak kültürü
Bürgerliche Wohnkultur {sub} {f} halk yaşama kültürü
die Champignonkultur {sub} {f} mantar kültürü
deutsche Kultur {sub} {f} Alman kültürü
die Donaukultur {sub} {f} Tuna kültürü
die Drogenkultur {sub} {f} uyuşturucu kültürü
die Eigenkapitalkultur {sub} {f} özsermaye kültürü
die Eisjagdkultur {sub} {f} (Kuzey Amerika) buzullarda yaşamı sürdürme kültürü
die Esskultur {sub} {f} yemek kültürü
die Explantation {sub} {f} [Landwirtschaft] (bitki) ekin kültürü
die Feldkultur {sub} {f} tarla kültürü
0.002s