1 direkte Treffer gefunden für: adrenalin

Deutsch Türkisch
das Adrenalin {sub} {n} adrenalin

24 indirekte Treffer gefunden für: adrenalin

Deutsch Türkisch
Adrenalin absondernd adrenalin salgılayan
die Adrenalinglukosurie {sub} {f} [Adrenalindiabetes] adrenalin enjekte edilmesinden sonra idrarda üzüm şekeri bulunması
der Adrenalinjunkie {sub} {m} adrinalin bağımlısı
der Adrenalinrausch {sub} {m} adrenalin sarhoşluğu
die Adrenalinsklerose {sub} {f} adrenalin sklerozu
der Adrenalinstoß {sub} {m} adrenalin darbesi
das Adrenalinum {sub} {n} [Epinephrinum] adrenalin ilacı
die Adrenalinumkehr {sub} {f} adrenalinin etkisinin yüksek dozlarda değişmesi
das Adrenalsystem {sub} {n} adrenalin yapan hücreler sistemi
adrenerg adrenalinden etkilenen
adrenerge Nervenfaser {sub} {f} adrenalinden etkilenen sinir lifi
adrenerge Rezeptoren {sub} {pl} adrenalinden etkilenen uyarıcılar
adrenerge Rezeptorenblockade {sub} {f} adrenalinden etkilenen uyarıcıların blokajı
adrenerger Rezeptor {sub} {m} adrenalinden etkilenen uyarıcı
adrenergisch {adj} adrenalinden etkilenebilen
adrenergische Rezeptoren {sub} {pl} adrenalinden etkilenen uyarıcılar
adrenergisches Mittel {sub} {n} adrenalinden etkilenen madde
adrenergisches System {sub} {n} adrenalinden etkilenen uyarıcı sistem
das Adrenochrom {sub} {n} adrenalinin pigment üreten metabolizma maddesi
adrenolytisch {adj} adrenalin etkisini ortadan kaldırıcı
der Adrenorezeptor {sub} {m} adrenalin uyarıcı
die Adrenozeptoren {sub} {pl} adrenalin uyarıcılar
die Adrenozeptorenblocker {sub} {f} adrenalin uyarıcıların blokajı
auf Adrenalin ansprechend adrenaline göre
0.002s