Keine direkten Treffer gefunden für: suları

Deutsch Türkisch

37 indirekte Treffer gefunden für: suları

Deutsch Türkisch
die Ebbe {sub} {f} [Geographie] suların çekildiği dönem
die Flut {sub} {f} [Geografie] suların kabarması
die Flut {sub} {f} [Geografie] suların yükselmesi
die Flutwelle {sub} {f} suların ani kabarması
gegen sularında
der Gewässerschutz {sub} {m} suların korunması
Ökosystem der Gewässer {sub} {n} suların ekolojik sistemi
Versauerung von Gewässern {sub} {f} suların asitleşmesi
Wassergehalt der Wolken {sub} {n} suların su içeriği
der Wasserhaushalt {sub} {m} [z.B. chemische Industrie, Siedlungsräume] suların idaresi
die Wärmebelastung {sub} {f} [von Gewässern] suların ısınması
die Abwässer {sub} {pl} lağım suları
Abwässer, gewerbliche - {sub} {pl} endüstri atık suları
Abwässer, häusliche - {sub} {pl} özel evlerin atık suları
die Angrenzer {sub} {pl} sınır komşuları
die Angrenzerinnen {sub} {f} [weiblich] sınır komşuları
die Anrainer {sub} {pl} sınır komşuları
die Anrainerinnen {sub} {pl} [weiblich] sınır komşuları
die Augenwässer {sub} {pl} göz suları
die Beizereiabwässer {sub} {pl} pas giderme tesisi atık suları
die Binnengewässer {sub} {pl} bölge suları
die Derbys {sub} {pl} [Sport] at koşuları
die Diffusionswässer {sub} {pl} difüzyon suları
die Eigengewässer {sub} {pl} hükümranlık suları
die Essiggurken {sub} {pl} hıyar turşuları
die Fruchtsäfte {sub} {pl} meyve suları
Fruchtsäfte tiefgekühlt {sub} {pl} dondurulmuş meyve suları
die Geländeläufe {sub} {pl} [Sport] kır koşuları
die Gesundbrunnen {sub} {pl} maden suları
die Gewerbeabwässer {sub} {pl} endüstri atık suları
die Gewässer {sub} {pl} kara suları
die Gewürzgurken {sub} {pl} hıyar turşuları
das Grundwasser {sub} {n} yeraltı suları
die Hausabwässer {sub} {pl} ev atık suları
die Haushaltsabwässer {sub} {pl} atık ev suları
heimatliche Gewässer {sub} {pl} memleket suları
heiße Mineralquellen {sub} {pl} sıcak maden suları
0.002s