Keine direkten Treffer gefunden für: korunması

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: korunması

Deutsch Türkisch
schutzbedürftige Industrie {sub} {f} korunması gereken sanayi
schutzlos {adj} korunmasız
die Schutzlosigkeit {sub} {f} korunmasızlık
unbewacht {adj} korunmasız
ungeschützter Sex {sub} {m} korunmasız cinsel ilişki
wehrlos {adj} korunmasız
die Arbeitsplatzerhaltung {sub} {f} çalışma yerlerinin korunması
der Artenschutz {sub} {m} çeşitlerin korunması
der Besitzschutz {sub} {m} [Recht] zilyetliğin korunması
der Besitzschutz {sub} {m} zilyedliğin korunması
der Bestandsschutz {sub} {m} mevcudiyetin korunması
der Brandschutz {sub} {m} yangın korunması
der Datenschutz {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] bilgilerin korunması
der Datenschutz {sub} {m} bilgilerin korunması
der Denkmalschutz {sub} {m} anıtların korunması
der Drittschutz {sub} {m} üçüncünün korunması
Erhaltung der Artenvielfalt {sub} {f} türlerin korunması
Erhaltung Energie {sub} {f} enerjinin korunması
Erhaltung Preisstabilität fiyat istikrarının korunması
Erhaltung von …in korunması
der Firmenschutz {sub} {m} ticari unvanın korunması
die Gefangenenfürsorge {sub} {f} tutukluların korunması
die Gewerbehygiene {sub} {f} sanayi sağlık korunması
Gewerblicher Rechtsschutz {sub} {m} sınai hak korunması
der Gewässerschutz {sub} {m} sulakların korunması
der Gewässerschutz {sub} {m} suların korunması
der Gutglauebensschutz {sub} {m} iyi niyetin korunması
der Jugendarbeitsschutz {sub} {m} genç işçilerin korunması
der Jugendschutz {sub} {m} gençliğin fıziksel ve ahlaki açıdan korunması
der Jugendschutz {sub} {m} gençliğin korunması
der Kinderschutz {sub} {m} çocukların korunması
der Kinderschutz {sub} {m} çocuğun korunması
0.001s