1 direkte Treffer gefunden für: kayalar

Deutsch Türkisch
die Felsen {sub} {pl} kayalar

36 indirekte Treffer gefunden für: kayalar

Deutsch Türkisch
an die Felsen kayalara
anbranden {v} kayalara çarparak kırılmak
branden {v} kayalara çarparak kırılmak
die Brandungswelle {sub} {f} kayalara çarpan dalga
die Brandungswellen {sub} {pl} kayalara çarpan dalgalar
die Brekzie {sub} {f} kayaları birbirine yapıştırarak birleştirilmiş kaya tortusu
die Brekzien {sub} {pl} kayaları birbirine yapıştırarak birleştirilmiş kaya tortuları
die Geognosie {sub} {f} kayalar bilgisi
der Geognost {sub} {m} kayaları inceleyen
die Gesteinsbeschreibung {sub} {f} kayaları sınıflandırma
der Ichor {sub} {m} [Geologie] kayaların derinliklere çökmesi ile kısmen dasğılması ile oluşan granit türünden sıvı
die Petrographie {sub} {f} kayalar ilmi
basische Gesteine {sub} {pl} bazik kayalar
bituminöse Gesteine {sub} {pl} bitümlü kayalar
das Faltengebirge {sub} {n} katlı kayalar
die Findlinge {sub} {pl} [Geografie] sapkın kayalar
das Flözgebirge {sub} {n} sekonder kayalar
gewaltige Felsen {sub} {pl} koskoca kayalar
die Granodiorite {sub} {pl} silisik asitli derin kayalar
die Intrusivgesteine {sub} {pl} içine sızan kayalar
klastische Gesteine {sub} {pl} klasik kayalar
die Kreidefelsen {sub} {pl} tebeşirli kayalar
magmatische Gesteine {sub} {pl} magmalı kayalar
die Massengesteine {sub} {pl} büyük kayalar
metamorphe Gesteine {sub} {pl} değişmiş kayalar
das Nebengestein {sub} {n} yan kayalar
plutonische Gesteine {sub} {pl} plutonik kayalar
die Schichtgesteine {sub} {pl} katmerli kayalar
die Sedimentgesteine {sub} {pl} [Geologie] tortul kayalar
das Tiefengestein {sub} {n} benekli kayalar
das Tiefengestein {sub} {n} plutonik kayalar
das Übergangsgebirge {sub} {n} şistli kayalar
überhängende Felsen {sub} {pl} asılı kayalar
überhängende Felsen {sub} {pl} sarkan kayalar
verwitterte Felsen {sub} {pl} çöken kayalar
zerfallende Felsen {sub} {pl} dağılan kayalar
0.003s