Keine direkten Treffer gefunden für: tarzı

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: tarzı

Deutsch Türkisch
Beispiel seines Stils {sub} {n} tarzının örneği
den Stil beeinflussen {v} tarzı etkilemek
die Ehrenerklärung {sub} {f} tarziye
im Stil variieren {v} tarzı değiştirmek
die Satisfaktion {sub} {f} tarziye
die Sühne {sub} {f} [Abbitte] tarziye
sühnen {v} tarziye vermek
-weise {adj} tarzında
das Abbauverhalten {sub} {n} işletme tarzı
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme tarzı
das Abführsystem {sub} {n} boşaltma tarzı
der Abrechnungmodus {sub} {m} hesap tarzı
die Abschreibungsmodalität {sub} {f} amortisman tarzı
der Absolutwertmodus {sub} {m} mutlak değer tarzı
der Adressiermodus {sub} {m} adresleme tarzı
der Adressierungsmodus {sub} {m} adresleme tarzı
die Aktionsart {sub} {f} fiilin görünüm tarzı
die Allüre {sub} {f} yürüyüş tarzı
die Amortisationsmethode {sub} {f} itfa tarzı
analytische Denkweise {sub} {f} analitik düşünce tarzı
die Anforderungsart {sub} {f} talep tarzı
die Antriebsart {sub} {f} işletme tarzı
der Antwortmodus {sub} {m} cevap tarzı
der Anzeigemodus {sub} {m} gösterme tarzı
der Arbeitsvorgang {sub} {m} çalışma tarzı
die Arbeitsweise {sub} {f} çalışma tarzı
der Archaismus {sub} {m} eski dilde ifade tarzı
die Architektur {sub} {f} yapı tarzı
Art der Verehrung {sub} {f} saygı tarzı
Art der Verrechnung {sub} {f} hesaplama tarzı
Art zu denken {sub} {f} düşünme tarzı
Art zu gehen {sub} {f} gidiş tarzı
Art zu reden {sub} {f} konuşma tarzı
Art zu sprechen {sub} {f} konuşma tarzı
0.003s