Keine direkten Treffer gefunden für: bilgii

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: bilgii

Deutsch Türkisch
der Computer {sub} {m} bilgiişler
der Datenverarbeiter {sub} {m} bilgiişlemci
der Datenverarbeiter {sub} {m} bilgiişleyici
die Datenverarbeitung {sub} {f} bilgiişlem
die Datenverarbeitungsabteilung {sub} {f} bilgiişlem bölümü
die Datenverarbeitungsanlage {sub} {f} bilgiişler
die Datenverarbeitungsdokumentation {sub} {f} bilgiişlem belgeleme
die Datenverarbeitungseinrichtungen {sub} {pl} bilgiişlem cihazları
der Datenverarbeitungslehrgang {sub} {m} bilgiişlem kursu
die Datenverarbeitungsorganisation {sub} {f} bilgiişlem kuruluşu
die Datenverarbeitungsorganisation {sub} {f} bilgiişlemi örgütleme
das Datenverarbeitungsrecht {sub} {n} bilgiişlem hukuku
das Datenverarbeitungsrecht {sub} {n} bilgiişlem türesi
die Datenverarbeitungssachverständige {sub} {f} bilgiişlem bilirkişisi
der Datenverarbeitungssachverständiger {sub} {m} bilgiişlem bilirkişisi
der Datenverarbeitungsstandart {sub} {m} bilgiişlem ölçünü
die Datenverarbeitungsstation {sub} {f} bilgiişlem istasyonu
die Datenverarbeitungsstufe {sub} {f} bilgiişlem aşaması
das Datenverarbeitungssystem {sub} {n} bilgiişlem dizgesi
das Datenverarbeitungssystem {sub} {n} bilgiişlem sistemi
die DV {sub} {f} bilgiişlem
die DV-Mitarbeiter {sub} {pl} bilgiişlem elemanları
elektronische Datenverarbeitung {sub} {f} bilgiişlem
die Informatik {sub} {f} [Computer] bilgiişlem
die Informationsverarbeitung {sub} {f} bilgiişlem
die Informationsverarbeitungssysteme {sub} {pl} bilgiişlem sistemleri
die Informationsverarbeitungstechnologie {sub} {f} bilgiişlem teknolojisi
Plan für den Ausbau der Informatik {sub} {m} bilgiişlem geliştirme planı
das Rechenzentrum {sub} {n} bilgiişlem merkezi
der Rechenzentrumsleiter {sub} {m} bilgiişlem merkezi yöneticisi
der Textverarbeiter {sub} {m} bilgiişlemci
die Textverarbeitung {sub} {f} bilgiişlem
die Wissensverarbeitung {sub} {f} bilgiişlem
0.001s