7 direkte Treffer gefunden für: Ahorn


34 indirekte Treffer gefunden für: Ahorn

Deutsch Türkisch
Ahorn- akça ağaç-
der Ahornbaum {sub} {m} akça ağaç
das Ahornblatt {sub} {n} akça ağaç yaprağı
ahornblättrige Platane {sub} {f} akça ağaç yapraklı çınar
die Ahorne {sub} {pl} akça ağaçlar
die Ahorneule {sub} {f} akça ağaç baykuşu
die Ahorngewächse {sub} {f} akça ağaç mahsulü
das Ahornholz {sub} {n} akça ağaç
das Ahornholz {sub} {n} akça ağaç kerestesi
das Ahornholz {sub} {n} çınar kerestesi
das Ahornholzöl {sub} {n} akça ağaç esansı
der Ahornriegel {sub} {m} akça ağaçtan mandal
der Ahornriegel {sub} {m} çınardan sürgü
die Ahornrindenschälerkrankheit {sub} {f} ağaç işçilerinde görülen bir mantar hastalığı
der Ahornsaft {sub} {m} akça ağaç suyu
der Ahornsirup {sub} {m} akça ağaç reçinesi
die Ahornsirupharnkrankheit {sub} {f} akça ağaç reçinesi hastalığı
die Ahornzierlaus {sub} {f} akça ağaç biti
der Ahornzucker {sub} {m} akça ağaçtan elde edilen şeker
die Ahornzuckererzeugung {sub} {f} akça ağaç şekeri elde etme
die Ahornzuckeruntersuchung {sub} {f} akça ağaç şekeri muayenesi
der Bergahorn {sub} {m} dağ akçaağacı
der Bergahorn {sub} {m} dağakçaağacı
der Bergahorn {sub} {m} firavuninciri
der Bergahorn {sub} {m} yalan akağaç
der Bergahorn {sub} {m} çınar
der Feldahorn {sub} {m} adi çınar
der Feldahorn {sub} {m} isfendan
der Feldahorn {sub} {m} isfendan ağacı
der Feldahorn {sub} {m} ova akçaağacı
roter Ahorn kırmızı akça ağaç
der Spitzahorn {sub} {m} akağaç
der Spitzahorn {sub} {m} sivri akçaağaç
der Spitzahorn {sub} {m} çınar yapraklı akçaağaç
0.002s