6 direkte Treffer gefunden für: lağım


44 indirekte Treffer gefunden für: lağım

Deutsch Türkisch
der Abortabfluss {sub} {m} lâğım borusu
der Abortbazillus {sub} {m} lâğım basili
die Abortbeschläge {sub} {pl} lâğım teçhizatı
der Abortdünger {sub} {m} lâğım gübresi
die Aborte {sub} {pl} lâğımlar
der Aborterker {sub} {m} lâğım çıkıntısı
der Abortfetischismus {sub} {m} lâğım fetişizmi
die Abortgrube {sub} {f} lâğım çukuru
der Abtrittsdünger {sub} {m} lağım gübresi
die Abtrittsgrube {sub} {f} lağım kuyusu
das Abwasser {sub} {n} lağım suyu
die Abwässer {sub} {pl} lağım suları
die Abwässerableitung {sub} {f} lağım sevki
das Abwässeranlagenrisiko {sub} {n} lağım tesisleri riski
die Abzugsgräben {sub} {pl} lağımlar
der Ausgussbecken {sub} {m} lâğım teknesi
das Kanalisationsrohr {sub} {n} lağım küngü
das Kanalrohr {sub} {n} lâğım küngü
der Kanalräumer {sub} {m} lağım
die Kloaken {sub} {pl} lağımlar
der Kloakengraben {sub} {m} lağım çukuru
der Kloakenreiniger {sub} {m} lağım
das Kloakenrohr {sub} {n} lağım borusu
die Kloakentiere {sub} {pl} lağım hayvanları
das Kloakenwasser {sub} {n} lağım suyu
das Kloakenwasser {sub} {n} Lâğım suyu
die Minengranate {sub} {f} [Militär] lağım mermisi
der Minentrichter {sub} {m} lağım hunisi
minenverseucht {adj} lağım karışmış
minenverseucht {adj} lağımla bulaşık
minieren {v} [Geologie] lağım açmak
die Patsche {sub} {f} lağım çukuru
die Senkgrube {sub} {f} lâğım çukuru
die Senkgruben {sub} {pl} lâğım çukurları
die Sickeranlage {sub} {f} lâğım çukuru
der Sickerbecken {sub} {m} lâğım havuzu
das Sickerbett {sub} {n} lâğım yatağı
die Sickergrube {sub} {f} lâğım çukuru
der Siel {sub} {m} lağım kanalı
das Sielwasser {sub} {n} lâğım suyu
die Sprengarbeiten {sub} {pl} lağım atma
das Sprengpulver {sub} {n} lağım barutu
unterminieren {v} [unterminierte, hat unterminiert] lağım açmak
der Einbruch {sub} {m} orta lağım
0.002s