3 direkte Treffer gefunden für: yat

Deutsch Türkisch
die Jacht {sub} {f} yat
das Segelboot {sub} {n} [Verkehr] yat
die Yacht {sub} {f} yat

77 indirekte Treffer gefunden für: yat

Deutsch Türkisch
Ab ins Bett mit dir! yatmaya git!
die Abbaustrecke {sub} {f} yatay galeri
der Abbaustreckenförderer {sub} {m} yatay galeri taşıyıcısı
die Abbaustreckenförderung {sub} {f} yatay galeri sevki
die Abbaustreckenlokomotive {sub} {f} yatay galeri lokomotifi
Abbaustreckenvortrieb yatay galeri itme sistemi
abflauen {v} [Wind: flaute ab, hat abgeflaut] yatışmak
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens {sub} {m} yatırma mallarından çekilme
abgelagertes Holz {sub} {n} yatırılmış kereste
abgelagertes Holz {sub} {n} yatırılmış odun
Abschreibung des investierten Kapitals {sub} {f} yatırım sermayesinin amortismanı
Abschreibung von Anlagewerten {sub} {f} yatırım değerlerinin amortismanı
Abschreibungen für Anlagegüter {sub} {pl} yatırım malların için amortismanlar
Abstreifer der Bettführungsbahn {sub} {m} yatak klavuz yolu sıyırıcısı
die Abszisse {sub} {f} yatay eksen
die Abszissen {sub} {pl} yatay eksenler
Abwicklung der Investitionen {sub} {f} yatırım işlerini yürütme
Abwicklung der Investitionen {sub} {f} yatırımları yönetme
das Abwiegeln {sub} {n} yatıştırma
abwiegeln {v} yatıştırmak
abwiegelnd yatıştırıcı
die Abzisse {sub} {f} yatay konaç
das Acetanilid {sub} {n} yatıştırıcı ve harareti düşürücü bir ilaç
die Ader {sub} {f} [Begabung] yatkınlık
Aktionsplan zur Investitionsförderung {sub} {m} yatırım desteği için aksiyon planı
Aktivierung von Anlagevermögen {sub} {f} yatırım sermayesini aktifleştirme
am Bett yatak yakınında
am Bett yatak kenarında
an das Bett gefesselt yatağa bağlanmış
an das Bett gefesselt yatağa bağlı
an meinem Bett yatağımda
an sein Bett gebunden yatağına bağlandı
an seinem Bett yatağında
angelegtes Geld {sub} {n} yatırılmış para
angelegtes Geld {sub} {n} yatırım
angelegtes Kapital {sub} {n} yatırılmış sermaye
ankippen {v} yatırmak
die Anlage {sub} {f} [Geld-] yatırım
die Anlage {sub} {f} yatkınlık
Anlage abschreiben yatırımı yeşil çimenlik üzerinde tesis
die Anlageabschreibung {sub} {f} yatırım amortismanı
die Anlageanalyse {sub} {f} yatırım analizi
der Anlageaufwand {sub} {m} yatırım gideri
der Anlageaufwand {sub} {m} yatırım harcamaları
die Anlagebank {sub} {f} yatırım bankası
das Anlagebankhaus {sub} {n} yatırım bankası
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım ihtiyacı
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım talepleri
der Anlagebedarf {sub} {m} yatırım yapma ihtiyacı
anlagebedingt {adj} yatırıma bağlı
die Anlagebedingungen {sub} {pl} yatırım koşulları
die Abbauförderung {sub} {f} [Bergbau] ayak içi nakliyat
abgedroschene Lebensregeln {sub} {pl} klişe hayat
abgehender Transport {sub} {m} çıkan nakliyat
abgemachter Preis {sub} {m} anlaşmaya varılan son fiyat
abgemachter Preis {sub} {m} üzerinde anlaşılan fiyat
abgesprochener Preis {sub} {m} sözü kesilmiş fiyat
abgestanden bayat
abnehmender Preis {sub} {m} düşen fiyat
additver Preis {sub} {m} ek fiyat
der Akkordpreis {sub} {m} götürü fiyat
aktualisierbarer Festpreis {sub} {m} gerçekleştirilebilir sabit fiyat
aktueller Preis {sub} {m} aktüel fiyat
aktueller Preis {sub} {m} güncel fiyat
akzeptabler Preis {sub} {m} uygun fiyat
akzeptierter Preis {sub} {m} kabul gören fiyat
allerniedrigster Preis {sub} {m} en düşük fiyat
allgemein gültiger Preis {sub} {m} cari fiyat
der Alltag {sub} {m} günlük hayat
das Alltagsleben {sub} {n} günlük hayat
alt {adj} [Sachen] bayat
altbacken bayat
alte Literatur {sub} {f} eski edebiyat
alter Preis {sub} {m} eski fiyat
der Alternativpreis {sub} {m} alternatif fiyat
die Alterschirurgie {sub} {f} yaşlılıkta ameliyat
der Ameisensäureammoniak {sub} {m} amonyum formiyat
0.004s