Keine direkten Treffer gefunden für: yap

Deutsch Türkisch

56 indirekte Treffer gefunden für: yap

Deutsch Türkisch
das Abblatten {sub} {n} yaprak koparma
abblatten {v} [Baum: blattete ab, hat abgeblattet] yapraklarını koparmak
das Abdeckklebeband {sub} {n} yapışkanlı kapatma bandı
Abgabe für nicht geschaffene Parkplätze {sub} {f} yapılmayan park yerileri vergisi
abgeblättert yapraksız
abgeklebt yapıştırılmış
abgeklebt yapışık
abgeraten yapmaması tavsiye edilmiş
abgeraten yapılmaması öğütlenmiş
abgerechnetes Konto yapılmış hesap
abgerüstet [Techn.] yapı iskelesi sökülmüş
abhalten {v} [Sitzung: hielt ab, hat abgehalten] yapmak
abkleben {v} [klebte ab, hat abgeklebt] yapıştırmak
abklebend {adj} yapışan
ableimen {v} [leimte ab, hat abgeleimt] yapıştırmak
die Ableistung {sub} {f} yapma
die Abmeldung {sub} {f} yapılan çağrıya gemiyeceğini bildirme
abplätten {v} [plättete ab, hat abgeplättet] yaprak haline getirmek
der Abreißkalender {sub} {m} yapraklı takvim
Abrollgeräte für Klebeband {sub} {pl} yapışkanlı bandı açma aletleri
abrüsten {v} [Techn.: rüstete ab, hat abgerüstet] yapı iskeletini sökmek
die Abrüstung {sub} {f} [Techn.] yapı iskeletinin sökülmesi
das Abschiefern {sub} {n} yaprak yaprak dağılma
abschiefern {v} yaprak yaprak dağılmak
abschließen {v} [Vertrag] yapmak
Abschneiden der Blattspitzen {sub} {n} yaprak uçlarını kesme
Abteilung Genossenschaften {sub} {f} yapı birliği dairesi
Abwerfen des Laubs {sub} {n} yaprak dökme
das Abziehbild {sub} {n} yapıştırma resim
die Abziehbilder {sub} {pl} yapıştırma resimler
der Abziehbilderdruck {sub} {m} yapıştırma resimler baskısı
das Abziehbilderverfahren {sub} {n} yapıştırma resim yöntemi
das Abziehplakat {sub} {n} yapıştırma afiş
das Acesulfam-K {sub} {n} yapay tatlandırıc
die Achselknospe {sub} {f} yaprak koltuğunda tomurcuk
der Achselspross {sub} {m} yaprak omuzu filizi
der Ackermeier {sub} {m} yapışkan otu
Ader eines Blattes {sub} {f} yaprak damarı
adhärent {adj} yapışkan
adhärieren {v} yapışmak
die Adhäsine {sub} {pl} yapışıcı bakteri faktörleri
die Adhäsion {sub} {f} yapışma
das Adhäsionsfett {sub} {n} yapışkan gres
die Adhäsionsfähigkeit {sub} {f} yapışma kabiliyeti
das Adhäsionsgewicht {sub} {n} yapışma ağırlığı
die Adhäsionsgrenze {sub} {f} yapışma haddi
der Adhäsionskoeffizient {sub} {m} yapışma katsayısı
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapışma gücü
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapıştırıcı kuvvet
der Adhäsionsmangel {sub} {m} yapışma zayıflığı
das Adhäsionsmittel {sub} {n} yapışkan madde
die Absenz {sub} {f} yap
die Abwesenheit {sub} {f} yap
das Puzzle {sub} {n} bozyap
die Säumnis {sub} {f} yap
das Versäumnis {sub} {n} [Rechtswissenschaft] yap
0.003s