Keine direkten Treffer gefunden für: uluslararas

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: uluslararas

Deutsch Türkisch
Abkommen über den Internationalen Währungsfonds {sub} {n} uluslararası para fonu IMF hakkında anlaşma
Abkommen über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen {sub} {n} uluslararası havacılık haklarını tanıma anlaşması
Abkommen über die Internationale Entwicklungsorganisation {sub} {n} uluslararası kalkınma yardımı hakkında anlaşma
Abkommen, internationales~ {sub} {n} uluslararası anlaşma
die Adjudikation {sub} {f} uluslararası hukuk
adjudizieren {v} uluslararası hukuka göre karar vermek
Agentur für Internationale Entwicklung {sub} {f} uluslararası gelişme acentası
Amnesty International {sub} {n} Uluslararası Af Örgütü
Aushandlung internationaler Übereinkünfte {sub} {f} uluslararası sözleşmeleri görüşme
das Auslandsgespräch {sub} {n} [Telefon] uluslararası telefon görüşmesi
der Auslandskrankenschein {sub} {m} uluslararası sağlık sigortası belgesi
die Auslandspostanweisung {sub} {f} uluslararası postayla havale
Ausschuss für multinationale Unternehmen {sub} {m} uluslararası işletmeler komisyonu
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Uluslararası Denkleştirme Bankası
bilaterale Verhandlungen [Politik] uluslararası ikili görüşmeler
die Datenautobahn {sub} {f} [Computer] uluslararası
der Davis-Pokal {sub} {m} [Sport] uluslararası tenis turnuvası ödülü
den rechtlichen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht entsprechen uluslararası hukuk kurallarına uymak
der Internationale Währungsfonds [IMF] Uluslararası Para Fonu
die Internationale Raumstation Uluslararasi Uzay İstasyonu
Direktion Internationale Organisationen {sub} {f} uluslararası organizasyonlar müdürlüğü
Direktion Internationale Technische Hilfe {sub} {f} uluslararası teknik yardım müdürlüğü
die Distanzfracht {sub} {f} uluslararası navlun hamule
die Distanzfracht {sub} {f} uluslararası navlun kargo
ein Spieler von internationalem Format uluslararası çapta bir sporcu
Erklärung über die Festigung der internationalen Sicherheit uluslararası emniyeti sağlamlaştırma açıklaması
grenzüberschreitend {adj} uluslararası
Hochschulinstitut für internationale Studien {sub} {n} uluslararası araştırma yüksekokul enstitüsü
im internationalen Handel uluslararası ticarette
im internationalen Handel tätig uluslararası ticarette çalışıyor
im internationalen Vergleich uluslararası karşılaştırmada
die Incoterms {sub} {pl} [internationale Handelsbedingungen der ICC] uluslararası ticaret ve taşımacılık şartları
international {adj} uluslararası
International Accounting Stauards {sub} {f} Uluslararası Muhasebe Standartları
international agierendes Unternehmen {sub} {n} uluslararası aktif olan işletmeler
international akzeptiert uluslararası kabul edilen
international anerkannt uluslararası tanınan
international anerkannte Regeln {sub} {pl} uluslararası tanınan kurallar
International Association of Schools of Social Work {sub} {f} [IASSW] Uluslararası Sosyal Çalışma Derneği
international bekannt uluslararası tanınan
international bekannte Marke {sub} {f} uluslararası tanınan marka
international Devisenmarkt {sub} {m} uluslararası döviz piyasası
international erkennbares Warnsignal {sub} {n} uluslararası algılanan ikaz sinyalı
International Fedaration of social Workers {sub} {f} [IFSW] Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu
international Flagge zeigen {v} uluslararasında boy göstermek
international gehandelte Wertpapiere {sub} {pl} uluslararası alıp satılan hisse senetleri
international geschütztes Warenzeichen {sub} {n} uluslararası korunan ticari marka
international gültige Bankkontonummer IBAN uluslararası geçerli banka hesap numarası
international harmonisierte Normen {sub} {pl} uluslararası uygun normlar
international kompatibler Netzanschluss {sub} {m} uluslararası uygun elektrik akımı bağlantısı
international registrierte Marken {sub} {pl} uluslararası tescilli markalar
0.003s