Keine direkten Treffer gefunden für: tekni

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: tekni

Deutsch Türkisch
Abkommen über technische Hilfe {sub} {n} teknik yardım anlaşması
Abteilung Förderung der technischen Zusammenarbeit {sub} {f} teknikte işbirliğini destekleme bölümü
Abteilung für technische Information {sub} {f} teknik informasyon bölümü
Abteilung für technische Kontrolle {sub} {f} teknik kontrol bölümü
Abteilung für technischen Support {sub} {f} teknik servis bölümü
allgemeine Regeln der Technik {sub} {pl} tekniğin genel kuralları
allgemeiner Stand der Technik {sub} {m} tekniğin genel durumu
Amt für technische Hilfe {sub} {m} teknik destek makamı
anerkannte Regel der Technik {sub} {f} tekniğin tanınan kuralı
Anforderung technischer Dokumentation {sub} {f} teknik doküman talep etme
Angebot, technisches- {sub} {n} teknik teklif
anmontieren {v} teknik olanaklarla monte etmek
Anwendung der Technik {sub} {f} tekniğin uygulanması
anzeichnen {v} [Vorbereitung des Werkstücks] teknik resim yapmak
auf einem hohen Stand der Technik tekniğin yük sek seviyesinde
aufmotzen {v} [ugs.: z. B. Auto] teknik değişiklik yaparak hızlandırmak
aus technischen Gründen teknik nedenlerle
Automatisierung technischer Prozesse {sub} {f} teknik prosedürleri otomatize etme
die Axonometrie {sub} {f} teknik resimlerde hacim şekilleri tek yüzeye izdüşüm metodu
Berater, technischer- {sub} {m} teknik danışman
Bericht, technischer- {sub} {m} teknik rapor
der Betriebsleiter {sub} {m} teknik servis şefi
blind fliegen {v} [Verkehr] teknik aletlerin yardımıyla uçmak
blind fliegen {v} teknik aletlerin yardımıyla uçmak
die Blindlandung {sub} {f} teknik aletlerin yardımıyla iniş yapma
Büro für technische Unterstützung {sub} {n} teknik destek bürosu
Büro, technisches- {sub} {n} teknik büro
Dehngrenze, technische- {sub} {f} teknik genleşme sınırı
den anerkannten Regeln der Technik entsprechend tekniğin bilinen kurallarına uyan
der Eingeweihter {sub} {m} teknik veya bilimsel alanda uzman
Erweisung technischer Unterstützung {sub} {f} teknik destek verme
etwas technisch realisieren {v} teknik açıdan gerçekleştirmek
die Fachanweisungen {sub} {pl} teknik talimatnameler
die Fachaufsicht {sub} {f} teknik denetleme
der Fachausdruck {sub} {m} teknik kavram
der Fachausdruck {sub} {m} teknik terim
die Fachberatung {sub} {f} teknik danışma
der Fachbetrieb {sub} {m} teknik makam
das Fachbuch {sub} {n} teknik kitap
Fachgebiet Technik {sub} {n} teknik bilim dalı
Fachhochschule für Technik {sub} {f} teknik meslek yüksek eğitim akedemisi
die Fachliteratur {sub} {f} teknik literatür
die Fachmesse {sub} {f} teknik fuar
die Fachoberschule {sub} {f} teknik okul
die Fachpresse {sub} {f} teknik yayım
die Fachschule {sub} {f} teknik okul
die Fachschule {sub} {f} teknikokul
die Fachschulen {sub} {pl} teknik okullar
die Fachsprache {sub} {f} teknik terimler lisanı
das Fachvokabularium {sub} {n} teknik terimler
die Fachwelt {sub} {f} teknik dünyası
0.003s