1 direkte Treffer gefunden für: tart

Deutsch Türkisch
der Bann {sub} {m} tart

77 indirekte Treffer gefunden für: tart

Deutsch Türkisch
abdingbar {adj} tartışılabilir
abdingbares Recht {sub} {n} tartışılabilir hukuk
abdingbares Recht {sub} {n} tartışılabilir hak
die Abfüllwaage {sub} {f} tartma ve doldurma makinesi
die Abfüllwaage {sub} {f} tartma ve şişeleme makinesi
abgewogen tartılmış
die Abgewogenheit {sub} {f} tartılılık
Abgewogenheits- tartılılık-
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] tartışmak
absolute Top-Stürmerin {sub} {f} tartışmasız çok iyi forvet oyuncusu bayan
absoluter Top-Stürmer {sub} {m} tartışmasız çok muazzam forvet oyuncusu
Abstimmungsverfahren ohne Debatte {sub} {f} tartışmasız oylama yöntemi
abwiegen {v} tartmak
der Abwiegler {sub} {m} tartıcı
die Abwieglung {sub} {f} tartma
das Abwägen {sub} {n} tartma
abwägen {v} [wog ab, hat abgewogen] tartmak
abwägend {adj} tartan
abwägend {adj} tartarak
die Abwägung {sub} {f} tartma
Abwägungs- tartma
das Abwägungsergebnis {sub} {n} tartma sonucu
das Abwägungsverfahren {sub} {n} tartma yöntemi
Amen in der Kirche tartışmasız
anfechtbar {adj} tartışma götürebilen
anfechtbare Massnahme {sub} {f} tartışma götürebilen önlem
anfechtbarer Entscheid {sub} {m} tartışma götürebilen karar
das Argument {sub} {n} tartışma
das argumentieren {sub} {n} tartışmak
argumentieren {v} [argumentierte, hat argumentiert] tartışmak
auf die Waage legen tartıya koymak
Aufruf zur Diskussion {sub} {m} tartışmaya çağrı
der Auftritt {sub} {m} [Streit] tartışma
die Auseinandersetzung {sub} {f} tartışma
auseinandersetzen {v} [diskutieren] tartışmak
auseinandersetzend {adj} tartışan
die Auseinandersetzung {sub} {f} [Streit] tartışma
die Auseinandersetzung {sub} {f} tartışma
die Auseinandersetzungen {sub} {pl} tartışmalar
die Auseinandersetzungsbilanz {sub} {f} tartışma bilançosu
ausgehandelt tartısılmış
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] tartışarak sonuca varmak
austragen {v} [Meinungsverschiedenheiten] tartışmak
auswiegend {adj} tartan
bei Diskussion ging's hoch her tartışma hararetli geçiyordu
beratschlagen {v} [beratschlagte, hat beratschlagt] tartışmak
die Beratschlagung {sub} {f} tartışma
die Beratung {sub} {f} tartışma
der Beratungssaal {sub} {m} tartışma salonu
besprechen {v} [besprach, habe besprochen] tartışmak
besprechend {adj} tartışan
abgeleitete Schriftart {sub} {f} türetilmiş yazıtürü
Abruf von Zyklusstart {sub} {m} bilgisyar makrosu çağırma düğmesi
der Alarmstart {sub} {m} alarm başlangıcı
am Start baslangıçta
am start startta
der Apfelkuchen {sub} {m} cook. elmalı tart
die Apfeltorte {sub} {f} elmalı tart
asymmetrische Taktart {sub} {f} [z.B. 7,8] asimetrik takt türü
der Autostart {sub} {m} otomatik start
Änderung der Schriftart {sub} {f} yazı türünün değişimi
beim ersten Start ilk başlangıçta
beim Start kalkışta
beim Start harekete geçerken
beim Start başlangıçta
benutzerdefinierte Schriftart {sub} {f} kullanıcı tarafından saptanmış yazı türü
die Bezugslichtart {sub} {f} referans ışıklayıcısı
der Deutschlandstart {sub} {m} ilk Almanya`da piyasaya sürülme
die Dienstart {sub} {f} görev türü
die Dokumentart {sub} {f} belgesel türü
die Einzelsportart {sub} {f} tekli spor türü
die Elementart {sub} {f} eleman cinsi
die Extremsportart {sub} {f} ekstrem spor türü
der Fehlstart {sub} {m} [Sport] hatalı çıkış
der Fehlstart {sub} {m} {ugs.} hatalı başlangıç
die Feldfruchtart {sub} {f} arazi meyvesi türü
festgelegte Schriftart {sub} {f} kararlaştırılmış yazı türü
0.003s