Keine direkten Treffer gefunden für: say

Deutsch Türkisch

58 indirekte Treffer gefunden für: say

Deutsch Türkisch
abendelang sayısız akşamlar boyunca
abgezählt sayılmış miktar
abgezähltes Fahrgeld {sub} {n} sayılmış bilet parası
das Abrechnungssystem {sub} {n} sayışmanlık dizgesi
Abspeicherung eines numerischen Zeichens {sub} {f} sayısal işareti kaydetme
absteigend [Mathematik] sayıların azalarak sıralaması
Abstimmung von Zahlen {sub} {f} sayıları birbirine uydurma
abstreichen [von Stellen einer Zahl] sayının virgül sonrasını silmek
die Abwärtszähleinrichtung {sub} {f} sayma sayma mekanizması
der Abzählapparat {sub} {m} sayma makinesi
abzählbar {adj} sayılabilir
das Abzählbarkeitsaxiom {sub} {n} sayılabilen aksiyom
das Abzählen {sub} {n} sayma
abzählen {v} saymak
abzählen und abhaken {v} sayıp işaretlemek
Abzählen! say!
abzählend {adj} sayan
die Abzählkette {sub} {f} sayan zincir
achtbar {adj} saygıdeğer
achtbar {adj} sayın
achtbare {adj} saygıdeğer
die Achtbarkeit {sub} {f} saygıdeğerlik
achten {v} [achtete, hat geachtet] say göstermek
achten {v} [achtete, hat geachtet] saymak
achtend {adj} saygıyla
achtenswert {adj} say değer
achtet say gösterin
die Achtung {sub} {f} [Respekt] say
die Achtung {sub} {f} say
Achtung abnötigen saygıya zorlamak
Achtung genießen {v} say görmek
der Achtungsapplaus {sub} {m} say alkışı
die Achtungsbezeugung {sub} {f} say onayı
die Achtungsbezeugung {sub} {f} say tasdiği
der Achtungserfolg {sub} {m} saygıdeğer başarı
achtungsvoll {adj} [große Achtung erkennen lassend; respektvoll] saygıyla
achtungsvoll {adj} [große Achtung erkennen lassend; respektvoll] saygılı
das Addiergetriebe {sub} {n} sayıcı dişli
adorabel saygıdeğer
als Beweis meiner Hochachtung {sub} {f} saygım ispatı olarak
als etwas gelten {v} sayılmak
als Zeichen der Hochachtung say işareti olarak
als Zeichen unserer Hochachtung saygımızın işareti olarak
am Fuß der Seite sayfanın dibinde
an der Zahl abnehmen sayısı azalmak
an Hand von sayesinde
an Zahl abnehmen {v} sayısı azalmak
an Zahl übertreffen {v} sayıca fazla olmak
an Zahl übertreffen {v} sayıca üstün olmak
andachtslos {adj} saygısız
die Andachtslosigkeit {sub} {f} saygısızlık
der Essay {sub} {m} makale
der Essay {sub} {m} yazı
das Essay {sub} {n} deneme
das Essay {sub} {n} makale
das Essay {sub} {n} yazı
die Mindestzahl {sub} {f} gerekli en düşük say
das Vakuum {sub} {n} boşay
0.004s