Keine direkten Treffer gefunden für: reakt

Deutsch Türkisch

53 indirekte Treffer gefunden für: reakt

Deutsch Türkisch
die Abstimmvorrichtung {sub} {f} reaktans kollu ayarlama tertibatı
der Blindfaktor {sub} {m} reaktif güç faktörü
die Blindlast {sub} {f} reaktif güç
die Blindleistung {sub} {f} reaktif güç
der Blindleistungsfaktor {sub} {m} reaktif güç faktörü
der Blindleistungsmesser {sub} {m} reaktif volt, amper sayacı
die Blindleitung {sub} {f} reaktans kolu
der Blindregler {sub} {m} reaktif şarj regülatörü
die Blindspannung {sub} {f} reaktif gerilim
die Blindspannungskomponente {sub} {f} reaktif gerilim bileşeni
die Blindstromkomponente {sub} {f} reaktif akım bileşeni
der Blindverbrauchzähler {sub} {m} reaktif enerji sayacı
der Blindverbrauchzähler {sub} {m} reaktif volt amper saat sayacı
der Blindwiderstand {sub} {m} reaktans
der Blindzähler {sub} {m} reaktans faktörü sayacı
der Drosselregulator {sub} {m} reaktans bobini
der Drosselstoß {sub} {m} reaktans bağlantısı
einen Reaktor abschalten reaktörü kapatmak
einen Reaktor stilllegen reaktörün faaliyetini durdurmak
erlebnisreaktive Depression {sub} {f} reaktif depresyon
exaltative Reaktion {sub} {f} reaktif mani
Fundament des Reaktors {sub} {n} reaktörün temeli
die Hubröhre {sub} {f} reaktans lambası
Inbetriebnahme eines Reaktors {sub} {f} reaktörü işletmeğe sokma
die Induktivbelastung {sub} {f} reaktif yük
Kinetik der Reaktoren {sub} {f} reaktörlerin kintiği
die Kritikalität {sub} {f} [das Kritischwerden eines Reaktors, bei dem eine eingetretene Kettenreaktion nicht abreißt] reaktörün zincirleme reaksiyona maruz kalmaması için kritik noktaya gelmesi
Modellierung von Unfällen in einem Reaktorkern {sub} {f} reaktör çekirdeğindeki kazayı modelleme
motivierte Depression {sub} {f} reaktif depresyon
physikalische Chemie der Reaktoren {sub} {f} reaktörlerin fiziksel kimyası
das Polpapier {sub} {n} reaktif kâğıt
psychogene Depression {sub} {f} reaktif depresyon
das Reagens {sub} {n} reaktif
das Reagenspapier {sub} {n} reaktif kâğıt
die Reaktanz {sub} {f} reaktans
die Reaktanz {sub} {f} zahiri direnç
die Reaktanzen {sub} {pl} reaktanslar
die Reaktanzen {sub} {pl} zahiri dirençler
der Reaktanzfaktor {sub} {m} reaktif faktör
das Reaktanzrelais {sub} {n} reaktans rölesi
die Reaktanzröhre {sub} {f} reaktans lambası
der Reaktanzschutz {sub} {m} reaktans koruma tertibatı
der Reaktanztransformator {sub} {m} reaktans transformatörü
die Reaktion {sub} {f} irtica
die Reaktion {sub} {f} [Politik: Rückschrittlichkeit] gericilik
die Reaktion {sub} {f} [Politik] gericilik
die Reaktion {sub} {f} [Politik] irtica
die Reaktion {sub} {f} [Reagieren] tepki
die Reaktion {sub} {f} [Reaktion] tepkime
die Reaktion {sub} {f} reaksiyon
die Reaktion {sub} {f} tepki geliştirme
der Entreakt {sub} {m} antrak
der Entreakt {sub} {m} perde arası
0.009s