2 direkte Treffer gefunden für: planlar

Deutsch Türkisch
die Entwürfe {sub} {pl} planlar
die Pläne {sub} {pl} planlar

33 indirekte Treffer gefunden für: planlar

Deutsch Türkisch
große Rosinen im Kopf haben {v} planları olmak
in seinen Plänen vorankommen {v} planlarını ilerletmek
das Planspiel {sub} {n} [Militär] planlar üzerinde tartışmalı eğitim
Pläne machen {v} planlar yapmak
Pläne machend {adj} planlar yapan
Pläne schmieden {v} planlar düzmek
Pläne sind in Vorbereitung planlar hazırlıkta
Pläne umwerfen {v} planlardan vazgeçmek
Pläne vereiteln {v} planları engellemek
plänemachend {adj} planlar yapan
der Plänemacher {sub} {m} planlar yapıcı
Plänen [den~] planlara
der Pläneschmied {sub} {m} planlar yapıcı
das Pläneschmieden {sub} {n} planlar hazırlamak
der Pläneschmieder {sub} {m} planlar hazırlayıcı
der Rückzieher {sub} {m} planları küçültme
Seine Pläne sind in die Binsen gegangen planları suya düştü
seine Pläne verwirklichen {v} planlarını gerçekleştirmek
seine Pläne ändern {v} planlarını değiştirmek
umdisponieren {v} planlarını değiştirmek
brüllende Löwen {sub} {pl} uluyan kaplanlar
dunkle Pläne {sub} {pl} karanlık planlar
die Großkatzen {sub} {pl} kaplanlar
die Hintergründe {sub} {pl} arka planlar
hochfliegende Pläne {sub} {pl} hayali planlar
hochstrebende Pläne {sub} {pl} yüksekleği hedefleyen planlar
leistungsorientierte Pläne {sub} {pl} başarı odaklı planlar
die Tiger {sub} {pl} kaplanlar
die Tigerinnen {sub} {pl} dişi kaplanlar
die Übersichtspläne {sub} {pl} umumi planlar
die Vordergründe {sub} {pl} ön planlar
weitere Pläne {sub} {pl} müteakip planlar
die Zukunftspläne {sub} {pl} gelecek ile ilgili planlar
0.002s