5 direkte Treffer gefunden für: peki


51 indirekte Treffer gefunden für: peki

Deutsch Türkisch
abgehärtet pekişmiş
abgemacht! peki!
Also sei es peki!
also, ... ? peki o zaman?
also, was haben wir hier? peki bu ne oluyor?
befestigen {v} [verstärken] pekiştirmek
die Befestigung {sub} {f} pekiştirme
Beijing Pekin şehri
bekräftigen {v} [bekräftigte, hat bekräftigt] pekitmek
bekräftigen {v} [bekräftigte, hat bekräftigt] pekiştirmek
der Bekräftiger {sub} {m} pekiştireç
die Bekräftigung {sub} {f} pekiştirme
Bis später dann! peki daha sonra görüşmek üzere!
die Eins {sub} {f} [im Zeugnis] pekiyi
die Eins {sub} {f} [Schulnote] pekiyi
eins plus {sub} {f} [hervorragend] pekiyiden daha iyi
festigen {v} pekiştirmek
festigend {adj} pekiştiren
der Himmelstempel {sub} {m} [Himmelsaltar] Pekin`de bir tapınak
in Ordnung! peki!
intensivieren {v} pekiştirmek
intensivierendes Wort {sub} {n} pekiştirilmiş kelime
intensiviert {adj} pekiştirilmiş
das Intensivum {sub} {n} pekiştirmeli
jawohl! [Ausruf] peki!
der Mandarin {sub} {m} Pekin`de konuşulan şive türü
Na schön, gut! [zögernd zustimmend] peki öyle olsun bari!
nicht konsolidiert pekiştirilmemiş
O.K., dann eben auf die harte Tour peki, o zaman cezalı olarak
Okay, du hast gewonnen! {ugs.} peki sen kazandın
der Pekinese {sub} {m} bir köpek cinsi
der Pekinese {sub} {m} pekines
der Pekinese {sub} {m} Pekin’li
die Pekinesen {sub} {pl} Pekin’liler
das Peking {sub} {n} Pekin
die Pekingente {sub} {f} pekin ördeği
der Pekingese {sub} {m} Pekin’li
schon gut! peki!
sehr gut [1,0] pekiyi
sehr gut [Schulnote] pekiyi
sehr gut [Zensur 1] pekiyi
Und ich? peki ben?
und was geschieht peki ne olacak?
Und was wünschen Sie noch? peki başka ne arzu ediyorsunuz?
Und wem haben wir das zu verdanken? peki buna kim yebep oldu?
Und wer ist schuld daran? peki bunda kim suçlu?
und wie? peki nasıl?
und wie wars? peki nasıldı?
verhärten {v} [sich ~] pekişmek
versteifen {v} [versteifte, hat versteift] pekiştirmek
vertiefen {v} [vertiefte, hat vertieft] pekiştirmek
0.003s