6 direkte Treffer gefunden für: pazar


77 indirekte Treffer gefunden für: pazar

Deutsch Türkisch
Abdeckung des Marktes {sub} {f} pazarın üstünü örtme
abdingbar {adj} pazarlığı yapılabilir
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] pazarlık etmek
Absatz finden pazar bulmak
Absatz fördern pazarını geliştirmek
Absatz steigern pazarını genişletmek
Absatz und Vertrieb pazarlama
die Absatzabsprache {sub} {f} pazarlama anlaşması
die Absatzanalyse {sub} {f} pazarlama analizi
der Absatzanalytiker {sub} {m} pazarlama analizcisi
der Absatzberater {sub} {m} pazarlama danışmanı
das Absatzfondsgesetz {sub} {n} pazarlama fonu kanunu
die Absatzforschung {sub} {f} pazarlama araştırması
absatzfähig {adj} pazarlanabilir
absatzfähige Förderung {sub} {f} pazarlanabilme yardımı
absatzfähige Kohle {sub} {f} pazarlanabilir kömür
absatzfähiges Produkt {sub} {n} pazarlanabilir mamul
absatzfähiges Produkt {sub} {n} pazarlanabilir ürün
absatzfördernd pazarlama kolaylaştırıcı
die Absatzförderung {sub} {f} pazarlama yardımı
der Absatzförderungsplan {sub} {m} pazarlama yardımı planı
der Absatzhonorar {sub} {m} pazarlama maaşı
die Absatzkapazität {sub} {f} pazar kapasitesi
die Absatzkonjunktur {sub} {f} pazarlama konjonktürü
das Absatzkontingent {sub} {n} pazar kontenjanı
die Absatzkontrolle {sub} {f} Pazar kontrolu
die Absatzkonzeption {sub} {f} pazarlama anlayışı
die Absatzkrise {sub} {f} pazar krizi
die Absatzlehre {sub} {f} pazar öğrenimi
die Absatzlenkung {sub} {f} Pazar yönetimi
das Absatzmonopol {sub} {n} pazar monopolu
die Absatzmöglichkeit {sub} {f} pazar imkânı
die Absatzmöglichkeit {sub} {f} pazarlama imkânı
die Absatzmöglichkeiten {sub} {pl} pazarlama imkânları
Absatzmöglichkeiten schaffen pazar yaratmak
die Absatzorganisation {sub} {f} pazarlama organizasyonu
absatzorientiert pazara uyumlu
die Absatzplanung {sub} {f} pazar planlaması
die Absatzpolitik {sub} {f} pazar politikası
das Absatzprogramm {sub} {n} pazarlama programı
die Absatzprovision {sub} {f} pazarlama primi
die Absatzquanten {sub} {pl} pazar miktarı
die Absatzquote {sub} {f} pazar payı
das Absatzwesen {sub} {n} pazarlama bilimi
die Absatzwirtschaft {sub} {f} pazarlama ekonomisi
die Abschottung {sub} {f} [eines Marktes] pazarı dışlama
Abteilung Marketing {sub} {f} pazarlama bölümü
Abteilung Marketing und Zahlungsverkehr {sub} {f} pazarlama ve ödeme işlemleri bölümü
aktualisieren auf den Marktpreis {v} Pazar fiyatına uygun şekilde güncellemek
am frühen Sonntagmorgen {sub} {m} Pazar günü sabahının erken saatinde
am Markt pazarda
abgeschwächter Markt {sub} {m} zayıflayan pazar
der Advent {sub} {m} Noelden önceki dört pazar
der Advent {sub} {m} Noel‚den önceki dort pazar
aktiver Markt {sub} {m} aktif pazar
angespannter Markt {sub} {m} sıkışık pazar
aufbrechender Markt {sub} {m} hareketlenen pazar
aufnahmebereiter Markt {sub} {m} kabul etmeğe hazır pazar
aufstrebender Markt {sub} {m} hareketlenen pazar
auftragsgesteuerter Markt {sub} {m} siparişin yönlendirdiği pazar
ausgedehnter Markt {sub} {m} büyüyen pazar
ausgedehnter Markt {sub} {m} genişleyen pazar
ausgeglichener Markt {sub} {m} dengeli pazar
ausländischer Markt {sub} {m} yabancı pazar
äußerer Markt {sub} {m} dış pazar
äußerst gedrückter Markt {sub} {m} oldukça ezik pazar
der Bazar {sub} {m} Doğu ülkelerinde Pazar
bedeutendster Markt {sub} {m} en önemli pazar
beschränkt aufnahmefähiger Markt {sub} {m} alış gücü sınırlı pazar
betroffener Markt {sub} {m} ilgili pazar
der Binnenmarkt {sub} {m} pazar
der Binnenmarkt {sub} {m} tek pazar
blockierter Markt {sub} {m} bloke pazar
blühender Markt {sub} {m} canlı pazar
boomender Markt {sub} {m} canlı pazar
der gemeinsame Markt ortak Pazar
dritter Markt {sub} {m} üçüncü pazar
0.003s