8 direkte Treffer gefunden für: ok


77 indirekte Treffer gefunden für: ok

Deutsch Türkisch
das Abbeizmittel {sub} {n} oksitleme maddesi
Abbindung des Sauerstoffes {sub} {f} oksijen bağlama
der Abbrecher {sub} {m} okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan
die Abbrecherin {sub} {f} [weiblich] okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan bayan
die Abbrecherquote {sub} {f} okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakanların oranı
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağindaki erkek çocuk
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağındaki çocuk
die Abc-Schützin {sub} {f} [weiblich] okuma çağindaki kız çocuk
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan tasdikname almak
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan terk
Abgang von der Schule {sub} {m} okulu terk etmek
abgelesen okunan
abgelesen okunmuş
abgelesener Messwert {sub} {m} okunan ölçü değeri
abgelesener Seitenwinkel {sub} {m} okunan yan kenar açısı
abhalsen {v} [halste ab, hat abgehalst] okşamak
abhusten {v} [hustete ab, hat abgehustet] öksürmek
ablesbar {adj} okunabilir
ablesbare Ordnung {sub} {f} okunabilir dizi
ablesbare Wärmemengen {sub} {pl} okunabilir ısı miktarları
die Ablesbarkeit {sub} {f} okunabilirlik
die Ableseankündigung {sub} {f} okuma bildirisi
die Ableseaufforderung {sub} {f} okuma çağrısı
der Ablesebeleg {sub} {m} okuma belgesi
das Ablesedatum {sub} {n} okunan tarih
die Ableseeinheit {sub} {f} okuma düzeni
die Ableseeinrichtung {sub} {f} okuma tertibatı
das Ableseergebnis {sub} {n} okuma sonucu
der Ablesefehler {sub} {m} okuma hatası
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} [Messinstrument] okuma doğruluğu
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} okuma itinası
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} okuma özeni
das Ablesegerät {sub} {n} okuma aleti
der Ablesegrund {sub} {m} okuma nedeni
der Ablesegrund {sub} {m} okuma sebebi
das Ableseinstrument {sub} {n} okuma aleti
das Ableseinstrument {sub} {n} okuma enstrümanı
die Ablesekarenz {sub} {f} okuma mahrumiyeti
die Ablesekarte {sub} {f} okuma kartı
das Ableselineal {sub} {n} okuma cetveli
die Ableselupe {sub} {f} okuma büyülteci
die Ableselupe {sub} {f} okuma dürbünü
die Ableselampe {sub} {f} okuma lambası
die Ablesemarke {sub} {f} [Strich] okuma çizgisi
das Ablesemikroskop {sub} {n} okuma mikroskobu
das Ablesen {sub} {n} okuma
ablesen {v} [las ab, hat abgelesen] okumak
ablesend {adj} okuyan
die Ableseperiode {sub} {f} okuma safhası
der Ableser {sub} {m} okuyucu
die Ableservergütung {sub} {f} okuyucu ücreti
nicht lebensnotwendig hayati önemi yok
absoluter Block {sub} {m} mutlak blok
absoluter Permissivblock {sub} {m} mutlak geçirgen blok
die Abstammung {sub} {f} kök
abwesend {adj} yok
die Abwesende {sub} {f} yok
der Abwärtspfeil {sub} {m} aşağı doğru gösteren ok
der Adsorptionskoks {sub} {m} emici kok
der Affektschock {sub} {m} duygusal şok
der Afrolook {sub} {m} afro saç
akustischer Schock {sub} {m} akustik şok
alleinfahrende Lok {sub} {f} yalnız giden lokomotif
allergischer Schock {sub} {m} allerjik şok
allermeist {adv} en çok
allzu {adv} pek çok
allzu {adv} çok
der Altbestand {sub} {m} eski stok
alternierender Block {sub} {m} değişimli blok
Am ... ist schulfrei …tarihinde okul yok
am allermeisten {adj} en çok
am liebsten {adj} en çok
am meisten {adj} en çok
der Amok {sub} {m} amok
der Amok {sub} {m} cinner hali
der Amok {sub} {m} gözü dönmüş bir hal
der Amok {sub} {m} saldırgan hareketlilik dürtüsü
0.005s