Keine direkten Treffer gefunden für: oca

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: oca

Deutsch Türkisch
das Abbauprodukt {sub} {n} ocak ürünü
die Abbaustufe {sub} {f} ocak kademesi
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] ocak işletme yöntemi
der Abgasstutzen {sub} {m} ocağın baca bağlantısı
abnorme Verwerfung {sub} {f} ocağın anormal havalandırılması
abstechen {v} [stach ab, hat abgestochen] ocaktan erimiş madenî çekmek
am Herd stehen ocakta durmak
am Kamin ocakbaşı
Anfang Januar ocak başı
Arbeit im Bergwerk ocak işi
aufschließen {v} [Geologie] ocak açmak
ausgestorben {adj} ocağı sönmüş
aussterben {v} [figürlich] ocağı sönmek
die Berge {sub} {pl} ocaktan çıkan taşlar
das Bergrevier {sub} {n} ocak bölgesi
betreiben, Bergbau~ {v} ocak çalıştırmak
das Blumenbeet {sub} {n} ocak çiçek
der Bodenring {sub} {m} ocak kadronu
der Brandbock {sub} {m} ocak ızgarası
die Bratröhre {sub} {f} ocağın kızartma yapılan bölümü
die Brechstange {sub} {f} ocak süngüsü
der Brennbock {sub} {m} ocak ızgarası
die Brennebene {sub} {f} ocak düzlemi
das Darrthermometer {sub} {n} ocak termometresi
einen Herd auf Erdgas umstellen {v} ocağı doğal gaza çevirmek
die Einsatzberechnung {sub} {f} ocağa verilecek miktarın değeri
der Eismonat {sub} {m} ocak ayı
der Eismond {sub} {m} ocak ayı
erster Januar {sub} {m} ocağın biri
die Esse {sub} {f} ocak
die Feueranlage {sub} {f} ocak tesisatı
das Feuerblech {sub} {n} ocak sacı
der Feuerbock {sub} {m} ocak ızgarası
der Feuerbuchsbodenring {sub} {m} ocak kadronu
der Feuerbuchsdeckel {sub} {m} ocak tavanı
der Feuerbuchsmantel {sub} {m} ocak muhafazası
die Feuerbuchsrohrwand {sub} {f} ocak boru aynası
die Feuerbuchsrohrwand {sub} {f} ocak ön duvarı
die Feuerbuchsrückwand {sub} {f} ocak arka duvarı
der Feuerhaken {sub} {m} ocak süngüsü
die Feuerkammer {sub} {f} ocak
die Feuerkastentür {sub} {f} ocak kapısı
die Feuerplatte {sub} {f} ocak arka plakası
der Feuerrahmen {sub} {m} ocak ağzı çerçevesi
der Feuerring {sub} {m} ocağın yuvarlak yapısı
der Feuerrost {sub} {m} ocak ızgarası
die Feuerstelle {sub} {f} ocak
die Feuerstätte {sub} {f} [Ofen, Heizkessel etc.] ocak
die Feuertür {sub} {f} ocak ağzı
die Feuertür {sub} {f} ocak kapağı
die Feuertür {sub} {f} ocak kapısı
der Angetrauter {sub} {m} [scherzhaft: Ehemann] koca
älteres Ehepaar {sub} {n} yaşlı karı koca
bessere Hälfte {sub} {f} [Lebensgefährte,-gefährtin] karı, koca
bilanzmäßig {adj} bilançoca
brutaler Ehemann {sub} {m} hunhar koca
die Coca {sub} {f} koka kola
der Ehegatte {sub} {m} koca
die Ehegatten {sub} {pl} karı koca
der Ehegemahl {sub} {m} koca
der Eheherr {sub} {m} koca
der Ehekrüppel {sub} {m} koca
die Eheleute {sub} {pl} [Ehepaar] karı koca
die Eheleute {sub} {pl} karı koca
die Eheleute {sub} {pl} karıkoca
der Ehemann {sub} {m} [Gatte] koca
das Ehepaar {sub} {n} [Eheleute] karı-koca
das Ehepaar {sub} {n} [Eheleute] karıkoca
eifersüchtiger Gatte {sub} {m} kıskanç koca
ein idealer Gatte ideal bir koca
eskimoisch {adj} eskimoca
der Exmann {sub} {m} eski koca
der Gatte {sub} {m} koca
die Gatten {sub} {pl} karı koca
die Gatten {sub} {pl} karı-koca
gehörnt {adj} boynuzlu koca
der Geisterbeschwörer {sub} {m} cinci hoca
0.005s