Keine direkten Treffer gefunden für: müşterileri

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: müşterileri

Deutsch Türkisch
Anteil der Kunden {sub} {n} müşterilerin payı
die Mehrzahl unserer Kunden müşterilerimizin çoğunluğu
die meisten Kunden müşterilerin çoğunluğu
findet Anklang bei unseren Kunden [er, sie, es~] müşterilerimiz tarafından genelde beğeniliyor
Für unsere Kunden sind beste Qualität und bestmögliches Service gerade gut genug müşterilerimiz için, sadece en iyi kalite ve en muazzam servis iyi sayılır
Gefühle des Kunden ansprechen {sub} {pl} müşterilerin hislerine hitap etmek
große Mehrheit der Kunden {sub} {f} müşterilerin büyük çoğunluğu
Kunden abwerben {v} müşterileri ayartmak
Kunden bereisen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden bereisen {sub} {pl} müşterilerin ayağına giderek onları ziyaret etmek
Kunden besuchen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden haben wenig Neigung zu kaufen {sub} {f} müşterilerin alış veriş eğilimi az/düşük
Kunden halten {v} müşterileri tutmak
der Kundenbesuch {sub} {m} müşterileri ziyaret
die Kundenbesuche {sub} {pl} müşterileri ziyaretler
Kundschaft übernehmen {v} müşterileri devralmak
der Käuferandrang {sub} {m} müşterilerin şiddetli alım talebi
der Käuferansturm {sub} {m} müşterilerin satın almak için saldırısı
der Käuferwiderstand {sub} {m} müşterilerin direnmesi
meisten unserer Kunden {sub} {f} müşterilerimizin çoğu
mit seinen Kunden anständig umgehen {v} müşterilerine dürüst davranmak
Rückmeldungen von Kunden {sub} {pl} müşterilerin geribildirimi
Streik der Käufer {sub} {m} müşterilerin grevi
Vorurteil der Kunden {sub} {m} müşterilerin ön yargısı
Zufriedenstellung der Kunden {sub} {f} müşterileri memnun etme
Kunden haben keine Neigung zu kaufen müşterilerin alış veriş eğilimi yok
die Anzeigenkunden {sub} {pl} reklam müşterileri
die Anzeigenkundinnen {sub} {pl} [weiblich] reklam müşterileri
die Badegäste {sub} {pl} kaplıca müşterileri
der Bestandskunden {sub} {m} ürün müşterileri
die Firmenkunden {sub} {pl} firma müşterileri
die Firmenkundschaft {sub} {f} firma müşterileri
die Freier {sub} {pl} [einer Prostituierten] sokak kadınının müşterileri
die Großhandelskunden {sub} {pl} toptancı müşterileri
die Industriekundschaft {sub} {f} endüstri müşterileri
die Marktleute {sub} {f} pazar müşterileri
0.002s