Keine direkten Treffer gefunden für: kullan

Deutsch Türkisch

53 indirekte Treffer gefunden für: kullan

Deutsch Türkisch
abbrauchen {v} [brauchte ab, hat abgebraucht] kullanıp bitirmek
das Abflusswasser {sub} {n} kullanilmış su
das Abgas {sub} {n} kullanılmış gaz
der Abgasreiniger {sub} {m} kullanılmış gaz temizleyicisi
die Abgasreinigung {sub} {f} kullanılmış gaz temizleme
die Abgasreinigungsanlage {sub} {f} kullanılmış gazı temizleme tesisi
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
die Abgasuntersuchung {sub} {f} kullanılmış gaz muayenesi
der Abgasverlust {sub} {m} kullanılmış gaz kaybı
abgedroschen {adj} kullana kullana eskimiş
abgenutzt kullanılmış
abgetragen kullanarak eskitilmiş
abgetragen kullanılmış
abgenagt kullanılmış
abkömmlich {adj} kullanılabilir
die Ablauge {sub} {f} kullanılmiş çözelti
ablegereifes Drahtseil {sub} {n} kullanılmaz hale gelen tel ip
Abnahmeprüfung an dem Einsatzort {sub} {f} kullanılan yerde teslim alma muayenesi
abnutzbares Anlagevermögen {sub} {n} kullanılabilir yatırım serveti
die Abnutzbarkeit {sub} {f} kullanılabilirlik
abnutzen {v} [nutzte ab, hat abgenutzt] kullanarak eskitmek
Abnutzung durch Gebrauch {sub} {f} kullanma sonucu aşınma
Abnutzung durch Gebrauch {sub} {f} kullanmadan dolayı yıpranma
das Abwasser {sub} {n} kullanılmış su
die Abwasserleitung {sub} {f} kullanılmış su boru hattı
die Abwasserleitungen {sub} {pl} kullanılmış su boru hattı
die Abwetter {sub} {pl} [Bergbau] kullanılmış hava
der Abwetterstrom {sub} {m} kullanılmış hava akımı
der Account {sub} {m} [Informatik] kullanıcı bilgileri
Account entsperren {v} kullanıcı hesabını yeniden kullanmaya sunmak
die Affinade {sub} {f} kullanma tuzu
die Affordanz {sub} {f} kullanma özelliği
aktualisiert die Benutzerliste [es~] kullanıçilar listesini aktuüalize eder
Akzeptanz durch den Benutzer {sub} {f} kullanıcıların kabullenmesi
als unbrauchbar beiseite legen kullanışsız diye kenara bırakmak
alt {adj} [Sachen] kullanılmış
alt kaufen {v} kullanılmış olarak satın almak
das Altfahrzeug {sub} {n} kullanılmış araba
das Altfahrzeug {sub} {n} kullanılmış taşıt
die Altfahrzeuge {sub} {pl} kullanılmış taşıtlar
das Altgummi {sub} {n} kullanılmış kauçuk
das Altpapier {sub} {n} kullanılmış kâğıt
der Altreifen {sub} {m} kullanılmış tekerlek
die Altreifen {sub} {pl} kullanılmış tekerlekler
die Altreifenrecyclinganlage {sub} {f} kullanılmış tekerlekleri yeniden kazanım tesisi
der Altsand {sub} {m} kullanılmış kum
die Altsandaufbereitung {sub} {f} kullanılmış kum temizleme
die Altware {sub} {f} kullanılmış eşya
die Altwaren {sub} {pl} kullanılmış eşyalar
am Einsatzort geformt kullanılan yerde şekillendirilmiş
angebraucht kullanılmaya başlanmış
benutz deinen Kopf! kafanı kullan
benutz mal deinen Verstand kafanı kullan
0.002s