Keine direkten Treffer gefunden für: ke

Deutsch Türkisch

76 indirekte Treffer gefunden für: ke

Deutsch Türkisch
die Abbaukrankheit {sub} {f} [Knochen] kemik erimesi hastalığı
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kesmek
das Abbrechungssignal {sub} {n} kesilme sinyalı
die Abbremsautomatik {sub} {f} kesilme otomatiği
der Abbruch {sub} {m} [Kampf] kesilme
der Abbruch {sub} {m} kesinti
der Abbruch {sub} {m} kesme
die Abbruchadresse {sub} {f} [EDV] kesinti adresi
das Abbruchanforderungssignal {sub} {n} kesinti talep sinyali
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti koşulu
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti şartı
der Abbruchfehler {sub} {m} kesme hatası
die Abbruchtaste {sub} {f} kesme tuşu
das Abbruchzeichen {sub} {n} kesme damgası
das Abbruchzeichen {sub} {n} kesme karakteri
das Abdechseln {sub} {n} kesme
aber nein kesinlikle hayır!
die Abfallverzögerung {sub} {f} [Signalabschaltung] kesilme gecikmesi
die Abfallverzögerungszeit {sub} {f} kesilme gecikimi zamanı
abfalzen {v} [falzte ab, hat abgefalzt] kenarını kıvırmak
abfasen {v} [faste ab, hat abgefast] keskin kenarları yivlemek
die Abfasung {sub} {f} kenarları kırma
abfieseln {v} [südd.: österr.] kemirmek
abgebrochen {adj} kesik
abgebrochene Übertragungen {sub} {pl} kesikli gösteriler
abgebrochener Anrufversuch {sub} {m} kesilmiş telefon görüşmesi denemesi
abgebrochener Zyklus {sub} {m} kesik ritim
abgedrängt {adj} kenara itilmiş
abgeflachte Enden mit Kerben {sub} {pl} kertikli yassıtılmış uçlar
abgehackt [reden] kesik kesik
abgehackt sprechen {v} kesik kesik konuşmak
die Abgehobenheit {sub} {f} kendini yükseklerde görme
abgeknabbert kemirilmiş
abgenagt kemirilmiş
abgerissene Worte {sub} {pl} kesik kesik sözler
abgerundete Eckplatte {sub} {f} kenarları yuvarlatılmış köşe levhası
abgeschlachtet kesilmiş
abgeschlossenes Konto {sub} {n} kesilmiş hesap
abgeschnitten kesik
abgeschnitten kesilmiş
abgeschnittene kesilen
abgeschnittene Blitzstoßspannung {sub} {f} kesik yıldırım elektriği akımı
abgeschnittene Ecke {sub} {f} kesik köşe
abgeschnittene Haare {sub} {pl} kesik saçlar
abgeschnittene Jeans {sub} {pl} kesik jinler
abgeschnittene Pixelgraphik {sub} {f} kesik bilgisayar grafiği
abgeschnittene Sinuskurve {sub} {f} kesik sinüs eğrisi
abgeschnittener Binder {sub} {m} kesik bağ
abgeschnittener Fluß {sub} {m} kesik akım
abgeschnittenes Wort {sub} {n} kesik kelime
die Abgeschnittenheit {sub} {f} kesiklik
die Abbaubegleitstrecke {sub} {f} [Demontage] söküm refakat hattı
die Abbauförderstrecke {sub} {f} [Bergbau] ayak içi nakliyat hattı
die Abbaustrecke {sub} {f} yatay galeri
die Abbruchschranke {sub} {f} yıkım sahası bariyeri
die Abdeckblende {sub} {f} maske
die Abdeckmaske {sub} {f} örtme maskesi
die Abdrucke {sub} {pl} baskılar
die Abdrucke {sub} {pl} kalıplar
die Abdrücke {sub} {pl} izler
die Abendglocke {sub} {f} [Kirche] akşam çanı
die Abfahrtshocke {sub} {f} istasyon taburesi
die Abfahrtsstrecke {sub} {f} koşu etabı
abfallende Flanke {sub} {f} düşük kenar
die Abfallflanke {sub} {f} inişli yüzey
die Abgasglocke {sub} {f} atık gaz kampanası
die Abgasglocke {sub} {f} çürük gaz
die Abgasmessstrecke {sub} {f} atık gaz ölçme hattı
abgeglichene Brücke dengelenmiş köprü
abgeglichene Übertragungsstrecke {sub} {f} düzeltilmiş devir hattı
abgehängte Decke {sub} {f} asılı tavan
abgehängte Decke {sub} {f} asılı çatı
abgehängte Unterdecke {sub} {f} asılı alt tavan
abgeleitete Marke {sub} {f} türetilmiş marka
abgerundete Ecke {sub} {f} yuvarlak köşe
abgesplitterte Ecke {sub} {f} kırılmış köşe
0.003s