Keine direkten Treffer gefunden für: kayna

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: kayna

Deutsch Türkisch
abbrühen {v} [brühte ab, hat abgebrüht] kaynar suya atmak
abgekochtes Garn {sub} {n} kaynatılmış iplik
abgekochtes Gewebe {sub} {n} kaynatılmış dokuma
abkochen {v} [kochte ab, hat abgekocht] kaynatmak
das Abkochmittel {sub} {n} kaynatıcı
die Abkochung {sub} {f} kaynatma
Abkochungs- kaynatma-
der Abkochverlust {sub} {m} kaynatma kaybı
die Abkunft {sub} {f} kaynak
der Abputzhammer {sub} {m} kaynakçı çekici
absieden {v} [siedelte ab, hat abgesiedelt] kaynatmak
abstammend {adj} kaynaklanan
Abzug an der Quelle {sub} {m} kaynakta kesme
Abzug an Quelle kaynakta kesme
Allokation der Ressourcen {sub} {f} kaynakların dağıtımı
Allokation Ressourcen kaynak dağılımı
am Ursprung bekämpfen {v} kaynağında mücadele etmek
amalgamierende Sprachen kaynaştırıcı diller
an der Quelle kaynakta
an der Quelle sitzen {v} kaynağın başını tutmak
an der Quelle sitzen {v} kaynağın başını tutmak
aneinander schweißen {v} kaynakla birleştirme
ankochen {v} [kochte an, hat angekocht] kaynatmak
ankochend {adj} kaynatarak
Anschluss, geschweißter - {sub} {m} kaynaklı bağlantı
die Anschlussnaht {sub} {f} kaynaklı ek yeri
anschmelzen {v} kaynak yapmak
anschmelzen {v} kaynatmak
die Anschmelzung {sub} {f} kaynak
das Anschweißauge {sub} {n} kaynaklı göz
das Anschweißblech {sub} {n} kaynaklı sac
der Anschweißbogen {sub} {m} [Krümmer] kaynaklı dirsek
der Anschweißbügel {sub} {m} kaynaklı kenet demiri
der Anschweißdeckel {sub} {m} kaynaklı kapak
anschweißend {adj} kaynaklayarak
das Anschweißende {sub} {n} kaynak yapan
die Anschweißenden {sub} {pl} kaynak yapanlar
der Anschweißflansch {sub} {m} kaynaklı flanş
das Anschweißgelenk {sub} {n} kaynaklı eklem
die Anschweißmuffe {sub} {f} kaynaklı manşon
die Anschweißmutter {sub} {f} kaynaklı somun
die Anschweißplatte {sub} {f} kaynaklı plaka
das Anschweißreduzierstück {sub} {n} kaynaklı küçültülmüş ek parça
die Anschweißstelle {sub} {f} kaynak yeri
das Anschweißstück {sub} {n} kaynak yapılan parça
die Anschweißung {sub} {f} kaynak
die Anschweißöse {sub} {f} kaynaklı halka
die Anschweißöse {sub} {f} kaynaklı kopça
ansieden {v} kaynatmak
Anwärmen vor dem Schweißen {sub} {n} kaynaktan önce ısıtma
Anzahl der Ressourcen {sub} {f} kaynakların sayısı
0.003s