Keine direkten Treffer gefunden für: isimle

Deutsch Türkisch

48 indirekte Treffer gefunden für: isimle

Deutsch Türkisch
die Anomie {sub} {f} isimleri akılda tutma yeteğinin ileri derecede bozukluğu
aufführen {v} [nennen] isimlendirmek
die Aufführung {sub} {f} [Auflistung] isimlendirme
die Aufführungen {sub} {pl} isimlendirmeler
beim Namen rufen {v} isimle çağırmak
benamsen {v} [ugs.: benennen, einen Namen geben] isimlendirmek
benennen {v} [Namen: benannte, er, sie, es hat benannt] isimlendirmek
die Benennungen {sub} {pl} isimlendirmeler
betiteln {v} isimlendirmek
bezeichnen {v} [bezeichnete, hat bezeichnet] isimlendirmek
denominieren {v} isimlendirmek
die [Grammatik] isimlerin çoğul artikeli
die isimlerin çoğul artikeli
die Namen verlesen isimleri okumak
die Eignung {sub} {f} isimlendirmek
es nicht so mit Namen haben {ugs.} isimleri pek aklında tutamamak
das Exonym {sub} {n} [z. B. deutsch Mailand für italienisch Milano] isimlerin başka dilde adı
die Hauptwörter {sub} {pl} [Grammatik] isimler
heißen {v} isimlendirmek
die Initiale {sub} {f} isimlerin baş harflerinin yazılmasıyla oluşan kısaltma
das Monogramm {sub} {n} isimlerin ilk harfleriyle elde edilen marka
Namen festhalten {v} isimleri kaydetmek
Namen feststellen {v} isimleri tespit etmek
Namen geben {v} isimler vermek
Namen in eine Liste eintragen {v} isimleri listese kaydetmek
Namen nennen {v} isimleri ziktermek
Namen sortieren {v} isimleri sıraya koymak
Namen sortieren {v} isimleri sıralamak
Namen verwechseln {v} isimleri karıştırmak
Namengebungs- isimlendirme-
das Namengedächtnis {sub} {n} isimleri akılda tutma
der Namensaufruf {sub} {m} isimleri okuyarak yoklama yapma
namentliche Spende {sub} {f} isimle bağış
namentlicher Aufruf {sub} {m} isimle çağrı
die Nomina {sub} {pl} isimler
der Nominalstil {sub} {m} isimlerin ağırlık taşıdığı biçem
die Substantive {sub} {pl} [Grammatik] isimler
substantivieren {v} [Grammatik] isimleştirmek
die Substentivierung {sub} {f} isimleştirme
das Titeln {sub} {n} isimlendirme
titulieren {v} [titulierte, hat tituliert] isimlendirmek
titulierend {adj} isimlendiren
tituliert [er, sie, es~] isimlendiriyor
titulierte [er, sie, es~] isimlendirmişti
die Überschreibung {sub} {f} isimlendirme
Zuordnung über Namen {sub} {f} isimlere göre sınıflandırma
durch den Austausch değişimle
in Schriftkontakt yazılı iletişimle
0.005s