Keine direkten Treffer gefunden für: ili

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: ili

Deutsch Türkisch
Abbruch Beziehungen ilişkilerin kesilmesi
ablohnen {v} [lohnte ab, hat abgelohnt] ilişiğini kesmek
abrücken {v} [sich] ilişiğini kesmek
der Adept {sub} {m} ilimsel sırları iyi bilen
als Anlage ilişikte
anbei {adv} ilişik olarak
anbei erhalten Sie unsere Rechnung ilişikte hesabımız var
anbeiliegend {adv} ilişik olan
anflicken {v} [flickte an, hat angeflickt] iliştirmek
anfügbar {adj} iliştirilebilir
anfügen {v} [Dateien] iliştirmek
angefügt iliştitrilmiş
angeheftet sein {v} ilişik olmak
angeheftet werden an {v} ilişmek
angehefteter Streifen {sub} {m} ilişik şerit
angehen {v} [ging an, ist angegangen] ilişkin olmak
der Anhangbereich {sub} {m} ilişik yeri
anheften {v} [heftete an, hat angeheftet] iliştirmek
anheftend {adj} iliştiren
die Anheftung {sub} {f} iliştirme
anhängen {v} [hängte an, hat angehängt] iliştirmek
anklammern {v} [klammerte an, hat angeklammert] iliştirmek
anknöpfen {v} [knöpfte an, hat angeknöpft] iliklemek
die Anknüpfung {sub} {f} ilişki kurma
anliegend {adj} ilişik
anliegend {adj} ilişik olarak
anliegend {adj} ilişikte
anliegende technische Beschreibung {sub} {f} ilişikteki teknik klavuz
das Anpinnen {sub} {n} iliştirmek
anstecken [Hohlkörper, Ring] iliştirmek
anstecken {v} [steckte an , hat angesteckt] iliştirmek
die Ansteckung {sub} {f} iliştirme
die Ansteckungen {sub} {pl} iliştirmeler
anwärmen {v} ılıtmak
der Appendix {sub} {m} ilişik
assoziativ {adj} ilişkilendirici
auf dem beiliegenden Zettel ilişikteki kâğıtta
aufbehalten [z.B. Knopf] iliklememek
das Aufhängen {sub} {n} [eines Programms in einer Schleife] iliştirme
aufknüpfen {v} [knüpfte auf, hat aufgeknüpft] iliştirmek
Aufnahme von Beziehungen {sub} {f} ilişkileri başlatma
die Aufsagung {sub} {f} ilişkiyi kesme
aufschnallen {v} [schnallte auf, hat aufgeschnallt] iliştirmek
aufstecken {v} [hochstecken: Haar mit Nadeln, Saum etc.] iliştirmek
aufstecken auf {v} [mit Nadeln feststecken] iliştirmek
die Ausgeglichenheit {sub} {f} ılım
die Ausgeglichenheit {sub} {f} ılımlılık
ausklinken {v} ilişkisini kesmek
ausnützen {v} iliğini emmek
ausscheiden {v} [scheidete aus, ist ausgeschieden] ilişiği kesilmek
auszehren {v} [zehrte aus, hat ausgezehrt] iliğini kurutmak
die Aallarve {sub} {f} yılanbalığı tırtılı
die Aalraupe {sub} {f} yılanbalığı tırtılı
das Abblaseabsperrventil {sub} {n} [Gas- oder Dampfaustritt] boşaltma ventili
abdominal karın ile ilgili
abdominell karın ile ilgili
abdominozystisch {adj} karın ve idrar yolu ile ilgili
der Abendländer {sub} {m} batılı
die Abendländerin {sub} {f} [weiblich] batılı
abendländische {adj} batılı
die Abenteuerferien {sub} {pl} macera tatili
der Abenteuertourismus {sub} {m} macera tatili
der Abenteuerurlaub {sub} {m} macera tatili
das Abfallaufkommen {sub} {n} çöp hasılı
der Abfindungsnachweis {sub} {m} tazminat delili
das Abflussjahr {sub} {n} su yılı
das Abflussprofil {sub} {n} kanal profili
die Abfragesprache {sub} {f} sorgu dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorgulama dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorma dili
die Abgangswelle {sub} {f} [Getriebe] çıkış mili
die Abgangswelle {sub} {f} çıkış mili
abgehängt asılı
abgelaufenes Geschäftsjahr {sub} {n} geçen işletme yılı
abgelaufenes Haushaltsjahr {sub} {n} geçen bütçe yılı
die Abgeordnete {sub} {f} milletvekili
die Abgeordnetenbank {sub} {f} milletvekili
0.008s