Keine direkten Treffer gefunden für: işçileri

Deutsch Türkisch

66 indirekte Treffer gefunden für: işçileri

Deutsch Türkisch
Abwerben von Arbeitskräften {sub} {n} işçileri kendine çekme
Abwerbung von Arbeitskräften {sub} {f} işçileri ayartma
Anteil der Arbeiter an der Bevölkerung {sub} {m} işçilerin nüfusa oranla payı
Anzahl der Arbeitskräfte {sub} {f} işçilerin sayısı
Arbeiter zum Streik veranlassen {sub} {pl} işçileri greve teşvik etmek
die Arbeitergewinnbeteiligung {sub} {f} işçilerin kazanca dahil edilmesi
die Arbeiterselbstverwaltung {sub} {f} işçilerin kendi kendini yönetmesi
Arbeitnehmer einbeziehen işçilerin katılımı
Arbeitnehmer haben Anspruch {sub} {pl} işçilerin hakları var
die Arbeitnehmerfreizügigkeit {sub} {f} işçilerin serbest dolaşımı
Arbeitskräfte aus dem Ausland holen {sub} {pl} işçileri dış ülkeden getirmek
Arbeitskräfte umsetzen {v} işçileri başka işlere koymak yerleştirmek
Arbeitskräfte umsetzen {v} işçileri başka işlere yerleştirmek
der Arbeitskräfteabgang {sub} {m} işçilerin işten ayrılışı
der Arbeitskräfteabgang {sub} {m} işçilerin çıkışı
die Arbeitskräfteausbildung {sub} {f} işçilerin eğitimi
Ausbeutung der Arbeitskräfte işçileri sömürme
Auslastung der Arbeiter {sub} {f} işçilerin yeterli işi olması
die Belegschaft {sub} {f} işçilerin tümü
Beschäftigung von Arbeitern {sub} {f} işçilerin çalışması
Beteiligung der Arbeitnehmer {sub} {f} işçilerin iştirakı
Beteiligung der Arbeitnehmer {sub} {f} işçilerin katılımı
die Arbeitskräfte freisetzen {v} işçileri işten çıkarmak
Einbeziehung der Mitarbeiter {sub} {f} işçileri dahil etme
Einsatz der Arbeiter {sub} {m} işçilerin çalışması
Entlassung der Arbeiter {sub} {f} işçileri azletme
Entlassung von Arbeitern {sub} {f} işçileri çıkarma
Entlassung von Arbeitskräften işçileri çıkarma
er kann sich auf seine Mitarbeiter verlassen işçilerine güvenebilir
Fluktuation der Arbeitskräfte {sub} {f} işçilerin sık değişmesi
Freisetzung von Arbeitskräften {sub} {f} işçileri işten çıkarma
Freizügigkeit Arbeiter {sub} {f} işçilerin dolaşım serbestisi
Freizügigkeit der Arbeitnehmer {sub} {f} işçilerin serbest dolaşımı
Mitarbeiter binden {v} işçileri bağlamak
Mitbestimmung Arbeitnehmer işçilerin yönetime katılması
Mobilität der Arbeitnehmer işçilerin mobilitesi
Platzierung von Arbeitern {sub} {f} işçileri yerleştirme
Sachverständigentagung über die Privatsphäre der Arbeitnehmer {sub} {f} işçilerin mahremiyeti hakkında bilirkişi meclisi oturumu
die Sozialpartner {sub} {pl} işçileri temsil eden kuruluşlar
Sprecher der Arbeitnehmer {sub} {m} işçilerin sözcüsü
Wohlfahrt der Arbeiter {sub} {f} işçilerin sosyal yardımı
Zusammenschluss der Arbeitnehmer {sub} {m} işçilerin organizasyonu
Zuweisung von Arbeitskräften {sub} {f} işçileri tahsis etme
amerikanische Arbeiter {sub} {pl} Amerikan işçileri
Arbeitnehmer aller Altersstufen {sub} {pl} tüm yaş gruplarındaki işçileri
die Bühnenarbeiter {sub} {pl} tiyatro işçileri
die Einlieger {sub} {pl} arazisi olmayan tarım işçileri
der Gleisarbeiter {sub} {m} demiryolu işçileri
der Grenzarbeiter {sub} {m} sınır işçileri
der Haldenarbeiter {sub} {m} [Deponie] cüruf yığını işçileri
die Holzfäller {sub} {pl} orman işçileri
der Informationsarbeiter {sub} {m} iletişim işçileri
landwirtschaftliche Erwerbspersonen {sub} {pl} tarım işçileri
landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter {sub} {m} yardımcı tarım işçileri
die Schichtarbeiter {sub} {pl} vardiya işçileri
die Schmelzarbeiter {sub} {pl} emaylama işçileri
die Stahlarbeiter {sub} {pl} çelik işçileri
die Stallarbeiter {sub} {pl} ahır işçileri
die Stallknechte {sub} {pl} ahır işçileri
die Straßenarbeiter {sub} {pl} [Verkehr] yol işçileri
städtische Arbeiter {sub} {pl} şehir işçileri
die Tabakarbeiter {sub} {pl} tütün işçileri
die Transportarbeiter {sub} {pl} nakliye işçileri
das Vereinswesen {sub} {n} dernek işçileri
die Vertriebsmitarbeiter {sub} {pl} satış işçileri
die Zimmerleute {sub} {pl} oda işçileri
0.004s