12 direkte Treffer gefunden für: içki


77 indirekte Treffer gefunden für: içki

Deutsch Türkisch
Abstinent {adj} [trocken von Alkohol,Drogen] içki veya uyuşturucu kullanmama
abstinent içki kullanmayan
die Abstinenz {sub} {f} [Alkohol, Drogen] içki veya uyuşturucu kullanmama
die Abstinenz {sub} {f} içki kullanmama
die Abstinenzlerin {sub} {f} [weiblich] içki veya uyuşturucu kullanmayan
Abteilung Brennereiwesen und Fiskalabgaben {sub} {f} içki fabrikasyonu ve vergilendirme bölümü
der Alkoholiker {sub} {m} içki düşkünü
die Alkoholvergiftung {sub} {f} içkiden zehirlenme
ansaufen {v} içki içmeğe koyulmak
auf einer Sauftour içki turunda
auf einer Sauftour sein içki turunda olmak
auf Ihre Gesundheit içki içerken şerefe!
auf Sauftour gehen {ugs.} içki turuna çıkmak
der Ausschank {sub} {m} içki satan yer
der Ausschank {sub} {m} içki satışı
die Ausschankerlaubnis {sub} {f} içki satma izni
die Ausschankgesetze {sub} {pl} içki satma kanunu
die Ausschanklizenz {sub} {f} içki satma lisansı
die Ausschankzeiten {sub} {pl} içki satma saatleri
Auswahl an Getränken {sub} {f} içki çeşitliliği
die Bar {sub} {f} [Nachtlokal] içki içilen yer
besoffen sein {v} içkili olmak
betrinken {v} [sich ~] içki içmek
die Bierruhe {sub} {f} {ugs.} içki yasağı
die Bouteille {sub} {f} içki şişesi
die Brandweinbrennerei {sub} {f} içki imâlathanesi
die Brennerei {sub} {f} [Schnaps] içki fabrikası
der Brennereibetrieb {sub} {m} içki fabrikasi işletmesi
das Übel des Trinkens içki müptelâlığı
dem Trinken verfallen sein {v} içki batağına batmış
den Salamander reiben {v} içki kadehlerini içmeden önce masaya sürtmek
der Flasche verfallen içkiye kapılmak
die Destillation {sub} {f} içki bayii
die Destillation {sub} {f} içki satan dükkân
die Destille {sub} {f} içki ısmarlama
die Getränke anschreiben içkileri deftere yazmak
die Getränke gehen auf mich {ugs.} içkiler benim hesabıma yazılsın
die Dipsopathie {sub} {f} içki bağımlılığına yatkınlık yaratan kişilik özellikleri
die Dipsorexis {sub} {f} içki içmekten hoşlanma
ein Gläschen trinken içki içmek
ein paar zu viel trinken {v} {ugs.} içkiyi biraz fazla kaçırmak
er war in angetrunkenem Zustand içkiliydi
essen mit trinken içkili yemek
etwas trinken {v} içki içmek
für Brauzwecke geeignete Gerste {sub} {f} içki yapmaya elverişli arpa
das Gelage {sub} {n} içkili alem
gesoffen {ugs.} içki içti
die Getränke {sub} {pl} içkiler
Getränke ausschenken {v} içki servisi yapmak
Getränke sind selbst mitzubringen {sub} {pl} içkileri herkes kendi getirecek
die Getränkeabteilung {sub} {f} içki bölümü
der Absinth {sub} {m} vermuttan yapılan bir içki
das Absinthin {sub} {n} vermuttan yapılan bir içki
der Alcopop {sub} {m} alkol ve punicadan yarı yarıya elde edilen içki
alkoholfreies Erfrischungsgetränk {sub} {n} alkolsüz serinletici içki
alkoholfreies Getränk {sub} {n} alkolsüz içki
alkoholhaltiges Mischgetränk {sub} {n} alkolle karışık içki
alkoholisches Getränk {sub} {n} alkollü içki
alkoholisches Getränk mit Drogen versetzt {sub} {n} uyuşturucu katılmış alkollü içki
alkoholisches Mischgetränk {sub} {n} alkolle karışık içki
aromatisierte Spirituose {sub} {f} aromatize edilmiş içki
die Banksäge {sub} {f} bıçkı
die Benzinmotor-Kettensäge {sub} {f} benzin motorlu bıçkı
die Benzinmotorsäge {sub} {f} benzin motorlu bıçkı
das Biermischgetränk {sub} {n} bira ile karışık içki
der Bischof {sub} {m} şaraptan yapılan bir cins içki
bitteres Getränk {sub} {m} acı içki
der Bitterschnaps {sub} {m} bitki ve otlarla yapılmış acımtırak bir içki
der Bommerlunder {sub} {m} (rakıya benzeyen) bir cins içki
die Bowle {sub} {f} [Getränk] şarap, meyve, baharat ve şeker ve alkollü içki karışımı ile yapılan bir içki
die Brettsäge {sub} {f} hızar bıçkı
destilliertes Alkoholgetränk {sub} {n} damıtılmış alkollü içki
der Drink {sub} {m} alkollü içki
ein edler Tropfen değerli bir içki
ein guter Tropfen iyi bir içki
elektrische Kettensäge {sub} {f} elektrik motorlu bıçkı
die Erfrischung {sub} {f} [Getränk] soğuk içki
0.004s