Keine direkten Treffer gefunden für: heyecanl

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: heyecanl

Deutsch Türkisch
affektbetont heyecanlı şekilde
affektiertes Verhalten {sub} {n} heyecanlı davranmak
die Agitolali {sub} {f} heyecanlı konuşma
die Agitophasie {sub} {f} heyecanlı konuşma
alterieren {v} heyecanlandırmak
aufgedreht {adj} {ugs.} heyecanlı
aufregen {v} [sich ~] heyecanlanmak
aufregen {v} heyecanlandırmak
aufregend {adj} heyecanlı
aufregender Moment {sub} {m} heyecanlı an
aufreizen {v} [reizte auf, hat aufgereizt] heyecanlandırmak
aufrütteln {v} [rüttelte auf, hat aufgerüttelt] heyecanlandırmak
aufrüttelnd {adv} heyecanlandırıcı
der Aufschwung {sub} {m} heyecanlanma
der Auftritt {sub} {m} heyecanlı olay
befeuern {v} [befeuerte, hat befeuert] heyecanlandırmak
begeistert {adj} heyecanlı
berauschend {adj} heyecanlandıran
berauscht {adj} heyecanlı
die Berauschtheit {sub} {f} heyecanlılık
die Berauschung {sub} {f} heyecanlılık
bewegen {v} [Gefühle] heyecanlandırmak
bewegen {v} [seelisch] heyecanlandırmak
bewegt [Leben] heyecanlı
der Blutandrang {sub} {m} heyecanlanma nedeniyle kan damarlarının birden genişlemesi
dithyrambisch {adj} heyecanlı
echauffieren {v} heyecanlanmak
eine aufregendes Treffen heyecanlı bir buluşma
emotional {adj} heyecanlı
emotiv {adj} heyecanlı
die Empörung {sub} {f} [Entrüstung] heyecanlanma
die Enthusiastin {sub} {f} [weiblich] heyecanlı
enthusiastisch {adj} heyecanlı
Episode mit spannendem Ende {sub} {f} heyecanlı sonuçlanan olay
ereifern {v} [sich ~] heyecanlanmak
erregen {v} [aufregen] heyecanlandırmak
erregen {v} [sich] heyecanlanmak
erregt {adj} heyecanlı
die Erregtheit {sub} {f} heyecanlılık
die Erregung {sub} {f} heyecanlandırma
euphorisch {adj} heyecanlı
exaltiert {adj} heyecanlı
der Feuerkopf {sub} {m} {ugs.} heyecanlı (insan)
feurig {adj} [stürmisch] heyecanlı
fickerig {adj} heyecanlı
fickrig [fickerig: Adj.] heyecanlı
fieberig {adj} [Med.] heyecanlı
fiebern {v} heyecanlı olmak
fiebernd {adj} heyecanlanan
fiebert [er, sie, es~] heyecanlanıyor
fortreißen {v} heyecanlandırmak
0.003s