Keine direkten Treffer gefunden für: hastalıkta

Deutsch Türkisch

43 indirekte Treffer gefunden für: hastalıkta

Deutsch Türkisch
die Abasie {sub} {f} hastalıktan yürüyecek hali olmama
abatisch {adj} hastalıktan yürüyecek hali olmama
Allomorphose hastalıktan değişim
an einer Krankheit laborieren {v} hastalıktan çekmek
auf der Nase liegen {v} hastalıktan dolayı yatmak
Ausfallzeit bei Krankheit {sub} {f} hastalıkta devamsızlık süresi
Aussicht auf Erholung hastalıktan iyileşme ümidi
die Auszehrung {sub} {f} hastalıktan erime
die Auszehrung {sub} {f} hastalıktan zayıf düşme
der Ballismus {sub} {m} hastalıktan kolların ani dönme haretketi
Bett hüten {sub} {n} hastalıktan dolayı yatmak
durchkommen {v} [ich kam durch, ich bin durchgekommen] hastalıktan iyileşmek
durchkriegen {v} {ugs.} hastalıktan kurtarmak
einer Krankheit erliegen [daran sterben] hastalıktan ölmek
die Einstallprophylaxe {sub} {f} [ein Tier] hastalıktan korumak için damda tutmak
Fehlen wegen Krankheit {sub} {n} hastalıktan dolayı gelmeme
genesen {v} hastalıktan iyileşmek
gesiecht [er, sie, es ist~] hastalıktan güçsüz düştü
herrühren von [Krankheit etc.] hastalıktan ileri gelen
der Kahnbauch {sub} {m} hastalıktan karnın sandal şeklinde çekilmesi
die Klimax {sub} {f} [Med.] hastalıkta kritik an
krank schreiben {v} hastalıktan dolayı istirahat vermek
krankheitsgeschwächt {adj} hastalıktan zayıf düşmüş
der Krankheitsgewinn {sub} {m} hastalıktan kazanç
krankheitshalber hastalıktan dolayı
die Krankheitsprävention {sub} {f} hastalıktan koruma
die Krankheitsverhütung {sub} {f} hastalıktan kruma
krankschreiben {v} hastalıktan dolayı raporla dinlenme vermek
kurieren {v} hastalıktan kurtarmak
Leistung bei Krankheit {sub} {f} hastalıkta ödeme
Leistung in dem Krankheitsfall {sub} {f} hastalıkta ödeme
die Nosophobie {sub} {f} hastalıktan korkma
die Platybasie {sub} {f} [pathologische Veränderung der Schädelform] hastalıktan kafa şekli değişmek
primärer Krankenheitsgewinn {sub} {m} hastalıktan birincil kazanç
primärer Krankheitsgewinn {sub} {m} hastalıktan birincil kazanç
die Schutzimpfung {sub} {f} [Med.] hastalıktan korunma amacıyla yapılan aşı
sekundärer Krankheitsgewinn {sub} {f} hastalıktan ikincil kazanç
sekundärer Krankheitsgewinn {sub} {m} hastalıktan ikincil kazanç
das Todesopfer {sub} {n} hastalıktan ölen kişi
das Versorgungskrankengeld {sub} {n} hastalıkta bakım parası
die Vorbeugungsmaßnahme {sub} {f} hastalıktan korunma yöntemi
die Vorbeugungsmedizin {sub} {f} hastalıktan önleyici ilaç
das Vorbeugungsmittel {sub} {n} hastalıktan önleyici madde
0.002s