Keine direkten Treffer gefunden für: geli

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: geli

Deutsch Türkisch
Abgeltung der Einkommensteuer {sub} {f} gelir vergisinin ödeşmesi
Ablauf der Entwicklung {sub} {m} gelişme seyri
Abmachung über Einnahmeaufteilung {sub} {f} gelir bölüşümünde anlaşma
abortiv {adj} gelişmemiş
Abteilung Entwicklung {sub} {f} geliştirme bölümü
Abteilung Entwicklungspolitiken {sub} {f} gelişme politikaları bölümü
Abwanderung von Mitteln {sub} {f} gelir kaybaklarının göçü
abwerfen {v} [Gewinn] gelir bırakmak
abwerfen {v} [Gewinn] gelir getirmek
der Abwurf {sub} {m} gelir
Abzug der Kapitalertragssteuer {sub} {m} gelir vergisi kesintisi
adult {adj} gelişkin
Agenda für Entwicklung {sub} {f} gelişme için ajanda
Alphaversion {v} gelişme çağındaki program versiyonu
am Gedeihen hindern gelişmesini önlemek
die Anabolie {sub} {f} gelişmede yeni özelliklerin gelişimi
anbahnen {v} [sich] gelişme göstermek
die Anemone {sub} {f} [Pflanze] gelincik
die Anfuhr {sub} {f} geliş
Anfuhr und Abfuhr {sub} {f} geliş ve gidiş
angeborene Hüftdysplasie {sub} {f} [Hüftgelenkdysplasie] med. gelişimsel kalça çıkığı
angeborene Hüftluxation {sub} {f} [Fehlstellung des Hüftgelenks, bei der sich der Gelenkkopf außerhalb der Pfanne befindet] med. gelişimsel kalça çıkığı
angehend {adj} gelişmekte olan
ankommt [wenn er~] gelirse
die Ankunft {sub} {f} geliş
Ankunft erwarten {v} gelişi beklemek
Ankunfts- und Abfahrtszeiten {sub} {pl} geliş ve kalkış saatleri
die Ankunftsanzeige {sub} {f} geliş saati göstergesi
der Ankunftsanzeiger {sub} {m} geliş göstergesi
der Ankunftsbahnhof {sub} {m} geliş istasyonu
der Ankunftsbahnsteig {sub} {m} geliş peronu
das Ankunftsdatum {sub} {n} geliş tarihi
das Ankunftsgleis {sub} {n} geliş rayı
der Ankunftshafen {sub} {m} geliş limanı
Ankunftshalle {v} [Flugzeug] geliş salonu
die Ankunftsmitteilung {sub} {f} geliş bildirisi
der Ankunftsort {sub} {m} geliş yeri
die Ankunftspünktlichkeit {sub} {f} geliş dakikliği
die Ankunftsseite {sub} {f} geliş tarafı
das Ankunftssignal {sub} {n} geliş sinyalı
die Ankunftstafel {sub} {f} geliş çizelgesi
der Ankunftstag {sub} {m} geliş günü
die Ankunftszeit {sub} {f} geliş saati
die Ankunftszeit {sub} {f} geliş zamanı
das Ankunfttor {sub} {n} geliş kapısı
der Anreisetag {sub} {m} geliş günü
der Anreisetermin {sub} {m} geliş tarihi
die Anreisetermine {sub} {pl} geliş tarihleri
die Ansprechzeit {sub} {f} gelişme süresi
der Anströmwinkel {sub} {m} geliş açısı
anwachsen {v} [wuchs an, ist angewachsen] gelişip büyümek
die Abbauhemmung {sub} {f} işletme engeli
die Abfallsperre {sub} {f} çöküş engeli
abgefeilt eğeli
abgeglichen dengeli
abgeglichen mit …ile dengeli
abgeschattet gölgeli
das Ablieferhindernis {sub} {n} teslim engeli
das Ablieferungshindernis {sub} {n} teslim emgeli
die Additionsverhinderung {sub} {f} katkı engeli
die Agraffe {sub} {f} [Med.] yara çengeli
am schattigsten {adj} en gölgeli
die Anfahrsperre {sub} {f} hareket etme engeli
die Anlasssperre {sub} {f} ateşleme engeli
der Anreißzirkel {sub} {m} çizgi pergeli
anzeigend {adj} güstergeli
die Arbeitsverhinderung {sub} {f} engeli
der Aufhängehaken {sub} {m} asma çengeli
der Aufnahmehaken {sub} {m} takma çengeli
der Aufzughaken {sub} {m} kaldırma çengeli
der Augbolzenschäkel {sub} {m} delikli cıvata çengeli
ausbalanciert {adj} dengeli
die Ausgabesperre {sub} {f} çıkış engeli
ausgeglichen {adj} dengeli
ausgeglichen [Charakter, Person] dengeli
ausgeglichener {adj} daha dengeli
ausgeglichener daha dengeli
0.003s