Keine direkten Treffer gefunden für: erkl

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: erkl

Deutsch Türkisch
erklang [es~] tınlamıştı
erklang [es~] işitilmişti
erklecklich {adj} büyük
erklecklich {adj} epey
erklecklich {adj} hayli
erklecklich {adj} önemli
erklecklich hatırı sayılır
erkletterbar {adj} tırmanılabilir
erklettern {v} tırmanarak çıkmak
erklettern {v} tırmanmak
erklettert [er, sie, es~] tırmanıyor
erkletterte [er, sie, es~] tırmanmıştı
erklimmen {v} tırmanmak
erklimmend {adj} tırmanan
erklimmt [er, sie, es~] tirmanıyor
erklingen {v} işitilmek
erklingen {v} tınlamak
erklingen {v} çınlamak
erklingen lassen {v} tınlatmak
erklingen lassen {v} duyurmak
erklingend {adj} tınlayan
erklingt [es~] tınlıyor
erklirren {v} titremek
erklirren {v} zangırdamak
erklomm [ich~] tırmanmıştım
erklommen [sie~] tırmanmışlardı
erkläglich {adj} kını kınına
erkläglich {adj} kıtkeder
erklärbar {adj} anlatılabilir
erklärbar {adj} anlaşılabilir
erklärbar {adj} açıklanabilir
erklärbar {adj} izah edilebilir
das Erklären {sub} {n} açıklama
erklären {v} [erläutern: mitteilen] bildirmek
erklären {v} [erläutern] anlatmak
erklären {v} [Erläutern] açıklamak
erklären {v} [erläutern] göstermek
erklären {v} [Militär] harp ilan etmek
erklären {v} [sich ~: Meinung, Absicht] anlaşılmak
erklären {v} [verdeutlichen] açıklamak
erklären {v} aydınlatmak
erklären {v} belirtmek
erklären {v} beyan etmek
erklären {v} ilan etmek
erklären {v} izah etmek
erklären {v} taahhüt etmek
erklären {v} tarif etmek
erklären {v} tefsir etmek
erklären {v} yorumlamak
erklären für gültig geçerli ilan etmek
erklären seinen Verzicht vazgeçtiğini açıklamak
0.002s