Keine direkten Treffer gefunden für: ele

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: ele

Deutsch Türkisch
aalglatt {adj} ele avuca gelmeyecek kadar kaygan
Abbau des Personals {sub} {m} eleman azaltma
abbrennen {v} [durch Elektrode: brannte ab, hat abgebrannt] elektrod yoluyla yakmak
abbrennen {v} [mit Elektrode: brannte ab, hat abgebrannt] elektrod ile yakmak
das Abbrennstumpfschweißen {sub} {n} elektrik iletkenliği olan maddeleri kaynak metodu
Abdruckverfahren für die elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchung {sub} {n} elektron mikroskobunun yapısını incelemek için kalıplama metodu
das Abfallsieb {sub} {n} elek
Abfangen von elektrischen Impulsen {sub} {n} elektrik impulslarını karşılama
abgesiebt elekten geçirilmiş
abgesiebt elenmiş
die Abgesiebte {sub} {pl} elenenler
abgesiebte Kohle {sub} {f} elenmiş kömür
Abgleich eines Stromkreises {sub} {m} elektrik akımını dengeleme
abhanden {v} ele almak
Abhandenkommen von Belegschaftshabe {sub} {n} elemana ait eşya kaybı
Abhören von elektrischen Impulsen {sub} {n} elektrik impulslarını dinleme
Ablenkung von Elektronenstrahlen {sub} {f} elektron şualarınm inhirafı
Ablösung eines Elektrons {sub} {f} elektronlarm çözülmesi
Abmessungen der Elektrode {sub} {pl} elektrod boyutları
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik geriliminin azalması
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik voltajının azalması
Abreißen des Lichtbogens {sub} {m} elektrik yayı kopması
absaugen {v} [saugte ab, hat abgesaugt] elektrikli süpürgeyle emdirerek temizlemek
das Abschalten {sub} {n} elektriği kesme
Abscheider, elektrostatischer~ {sub} {m} elektrostatik ayırma
die Abschirmung {sub} {f} elekleme
Abschlussblech der Siebtrommel {sub} {n} elek tamburunu koruyan metal levha
Absicherung der Stromversorgung {sub} {f} elektrik ihtiyacını emniyete alma
das Absieben {sub} {n} eleme
absieben {v} [siebte ab, hat abgesiebt] elemek
die Absiebung {sub} {f} eleme
die Absiebvorrichtung {sub} {f} elek tertibatı
das Abspielgerät {sub} {n} elektronik okuyucu
Abstrahl elektromagnetische Wellen {sub} {m} elektro manyetik dalga ışınları
Abteilung Personal {sub} {f} eleman bölümü
die Abtragung {sub} {f} [elektrische] elektriksel aşınma
Abwurf der elektrischen Belastung {sub} {m} elektriksel yük reddi
Abzapfen von Strom {sub} {n} elektrik enerjisi almak
der Abzweigkasten {sub} {m} elektrik dağıtma kutusu
AC Klingeln {sub} {pl} elektrikli ziller
AC Summer {sub} {m} elektrikli vızıldak
die Akkusäure {sub} {f} elektrolit
Aktien der Elektronikindustrie {sub} {pl} elektronik endüstrisi hisse senetleri
aktives Teil der elektrischen Ausrüstung {sub} {n} elektrik düzeninin aktif parçası
der Aktor {sub} {m} elektriksel sinyalleri mekanik harekete dönüştürücü
der Aktuator {sub} {m} elektriksel sinyalleri mekanik harekete dönüştürücü
der Alarmapparat {sub} {m} elektrikli korna
die Alarmspinne {sub} {f} elektrikli akım devresi
die Alarmtapete {sub} {f} elektrikli alarm verici
der Allpass {sub} {m} elektriksel filtre
das Allpassfilter {sub} {n} elektriksel filtre
die Abfertigung {sub} {f} [am Schalter] muamele
abgeschiedene Seele {sub} {f} vücuttan ayrılmış ruh
abgeschiedene Seele {sub} {f} yalnız olan insanın dünyası
abgetane Sache hallolmuş mesele
das Abkommen {sub} {n} mukavele
der Abladungsplatz {sub} {m} iskele
absolutes Fixgeschäft {sub} {f} mutlak sabit muamele
absolutes Fixgeschäft {sub} {n} mutlak sabit muamele
der Abstiegskampf {sub} {m} küme düşmeye karşı mücadele
Abteilung Glücksspiele {sub} {f} şans oyunları dairesi
die Adenozele {sub} {f} sistik beze tümörü
die Adipozele {sub} {f} karın boşluğunun anormal şekilde değişerek dışarıya sarkması
die Adipozele {sub} {f} yağ içeren kırılma
die Affäre {sub} {f} mesele
aggressive Behandlung agresif muamele
die Akkordparallele {sub} {f} akort karşılığı
der Akt {sub} {m} muamele
aktiver Vertrag {sub} {m} aktif mukavele
die Algenbekämpfung {sub} {f} yosun ile mücedele
die Alkalibehandlung {sub} {f} alakli muamele
alkalische Behandlung {sub} {f} kalevi ile muamele
die Allele {sub} {pl} [bei den Genen] çift çift
die Allele {sub} {pl} diğerleri
allgemeine Ziele {sub} {pl} genel amaçlar
die Allseele {sub} {f} tüm ruh
ambitionierte Ziele {sub} {pl} ihtiraslı amaçlar
0.004s