2 direkte Treffer gefunden für: di

Deutsch Türkisch
war {v} [er, sie, es~] di
war {v} [er, sie, es~]

76 indirekte Treffer gefunden für: di

Deutsch Türkisch
die Regierung stürzen {v} hükümeti devirmek
die Abalienation {sub} {f} dışlama
Abbau der Sprachbarrieren {sub} {m} dil bariyerlerini kaldırma
abblenden {v} [blendete ab, hat abgeblendet] diyaframı daraltmak
die Abblendung {sub} {f} diyaframı daraltma
Abbruch der diplomatischen Beziehungen {sub} {m} diplomatik ilişkilerin durdurulması
die Abdominalgravidität {sub} {f} [Med.] dış gebelik
abebben {v} dinmek
Abfall von Religion {sub} {m} dinden ayrılmak
abflauen {v} [Wind: flaute ab, hat abgeflaut] dinmek
abfließen {v} [floss ab, ist abgeflossen] dışarı atmak
der Abfluss {sub} {m} [reformierte Schreibung] dışarı akma
der Abfluss {sub} {m} dışarı akma
die Abflussleitung {sub} {f} dışarı atma borusu
das Abflussöffnung {sub} {n} dışarı akma deliği
Abfluß [alte Schreibung] dışarı akma
die Abfolge {sub} {f} dizi
die Abfuhr {sub} {f} [der Affekte] dışa atım
die Abförderung {sub} {f} [Bergbau] dışarıya çıkartma
die Abführung {sub} {f} [Dampf] dışarı çıkarma
Abgabe auf Sortiereinrichtung {sub} {f} dizileme düzenine sevk
das Abgangszeugnis {sub} {n} diploma
abgasfrei {adj} dışatımsız
abgeebbt {adj} dinmiş
abgeführt dışa atılan
abgehört dinledi
abgehört dinlenmiş
abgeklungen dinmiş
abgekröpft [verschwenkt] dirseklenmiş
das Abgeld {sub} {n} dizayco
abgelenkt dikkati çekilmiş
abgelenkt werden {v} dikkati dağılmak
die Abgelenktheit {sub} {f} dikkat dağınıklığı
abgenäht dikilmiş
abgeschirmt dış etkenlere karşı korunmuş
abgetreppt dirsek koyulmuş
abgewinkelt dirseklenmiş
abgewinkelter Doppelringschlüssel {sub} {m} dirsekli çift halkalı anahtar
abgewinkelter Schlegelkörper {sub} {m} dirsekli tokmak
abgewinkelter Schlegelkörper {sub} {m} dirsekli çekiç
abgrundtief {adj} dipsiz derinlik
die Abgöttin {sub} {f} dişi put
die Abgöttinnen {sub} {pl} dişi putlar
die Abhöraffäre {sub} {f} dinleme olayı
die Abhöranlage {sub} {f} dinleme tesisi
die Abhörapparatur {sub} {f} dinleme aleti
die Abhörbarkeit {sub} {f} [Telefon] dinlenebilirlik
der Abhörbeschluss {sub} {m} dinleme kararı
der Abhördienst {sub} {m} dinleme servisi
die Abhöreinrichtung {sub} {f} dinleme donanımı
das Abhören {sub} {n} dinleme
ABBA [eine schwedische Popgruppe] İsveç`nli bir müzik grubunun adı
die Abbiegespur {sub} {f} sapma şeridi
das Abbildungsregister {sub} {n} görüntü kayıdı
das Abbindeband {sub} {n} bağlama bandı
das Abbruchunternehmen {sub} {n} bertaraf etme mütahidi
der Abbruchunternehmer {sub} {m} yıkma mütahidi
die Abbuchung {sub} {f} borç kaydı
das Abdeckband {sub} {n} örtme- veya muhafaza şeridi
der Abdeckbogen {sub} {m} örtme kâğıdı
das Abdeckklebeband {sub} {n} yapışkanlı kapatma bandı
das Abdeckpapier {sub} {n} maskeleme kâğıdı
der Abdeckziegel {sub} {m} kapatma kiremidi
das Abdichtband {sub} {n} kaplama şeridi
Abdichtungsstreifen oder Verbindungstreifen kalafatlama şeridi veya bağlama şeridi
Aber sie wollte doch was von mir! {ugs.} ancak benimle ilişki arzusundaydı
das Abfallpapier {sub} {n} çöp kâğıdı
das Abfuhrband {sub} {n} sevkiyat bandı
die Abgabe {sub} {f} tevdi
die Abgaberate {sub} {f} vergi taksidi
die Abgangsrate {sub} {f} çıkış taksidi
der Abgaskanal {sub} {m} çürük gaz geçidi
abgebeten yalvardı
abgeblitzt [er, sie, es ist~] atlatıldı
abgeblitzt [er, sie, es ist~] ekildi
abgelaufenes Wertpapier {sub} {n} müddeti geçmiş hisse senedi
0.003s