Keine direkten Treffer gefunden für: davay

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: davay

Deutsch Türkisch
Abtrennung eines Verfahrens davayı ayırma
Anhörung Beteiligter {sub} {f} [Juristisch] davaya katılanların istiması
Anspruch abweisen {v} davayı reddetmek
Anspruch zurückweisen {v} davayı reddetmek
Berufung einlegen {v} [rechtswissenschaftlich] davayı temyiz etmek
Berufung einlegen {v} davayı istinaf etmek
den Prozess beschleunigen davayı hızlandırmak
den Prozess gewinnen [Rechtswissenschaft] davayı kazanmak
den Prozess verschleppen davayı uzatmak
den Prozess wieder aufnehmen davayı tekrar ele almak
den Prozeß gewinnen davayı kazanmak
den Prozeß verlieren davayı kaybetmek
die Klage hinausschieben davayı geciktirmek
die Klage zurücknehmen davayı geri almak
eine Klage fallenlassen davayı düşürmek
eine Klage zulassen davayı işleme almak
eine Klage zurücknehmen davayı geri almak
eine Klage zurückziehen davayı geri çekmek
einen Fall stoppen {v} davayı durdurmak
einen juristischen Prozess verhandeln {v} davaya bakmak
Einstellung des Verfahrens {sub} {f} davayı durdurma
Einstellung einer Klage {sub} {f} davayı durdurma
juristisch niederschlagen {v} davayı durdurma
Klage abweisen davayı dinlememek
Klage abweisendes Urteil {sub} {f} davayı red kararı
Klage anerkennen {v} davayı tanımak
Klage fallen lassen {sub} {f} davayı durdurmak
Klage kostenpflichtig anzuweisen {sub} {f} davayı ücretli deklare etmek
Klage zurückziehen {v} [Rechtswissenschaft] davayı geri çekmek
klageabweisendes Prozessurteil {sub} {n} davayı reddeden mahkeme kararı
die Klagebeantwortung {sub} {f} davaya cevap verme
die Klagebeschränkung {sub} {f} davayı sınırlama
die Klageerwiderung {sub} {f} davaya cevap
klageführend {adj} davayı
die Klagerücknahme {sub} {f} davayı geri alma
die Klagrücknahme {sub} {f} davayı geri alma
der Nebenkläger {sub} {m} davaya katılan
die Nebenklägerin {sub} {f} [weiblich] davaya katılan
die Nichtanhandnahmeverfügung {sub} {f} davayı takip etmeme kararı
niederschlagen {v} [Rechtswissenschaft] davayı durdurmak
prozessfähig {adj} davaya ehil
die Prozessfähigkeit {sub} {f} davaya ehliyet
die Prozessladung {sub} {f} davaya celp
prozessunfähig {adj} davaya ehliyeti olmayan
Rechtsstreit führen {v} davayı takip etmek
Rücknahme der Zulassung {sub} {f} [einer Klage] davayı onyalamama
Rücknahme einer Klage {sub} {f} davayı geri alma
Sache vor Gericht verhandeln {sub} {f} davayı mahke önünde görüşmek
Verfahren aussetzen {v} davayı ertelemek
Verfahren beenden {v} davayı sonlandırmak
Verfahren beschleunigen {v} davayı hızlandırmak
0.006s