Keine direkten Treffer gefunden für: daval

Deutsch Türkisch

40 indirekte Treffer gefunden für: daval

Deutsch Türkisch
Absprache der Beklagten {sub} {f} davalıların anlaşması
die Angeklagte {sub} {f} davalanan
die Angeklagte {sub} {f} davalı
die Angeklagten {sub} {pl} davalılar
der Angeklagter {sub} {m} davalanan
der Angeklagter {sub} {m} davalı
der Antragsgegner {sub} {m} davalı
die Antragsgegnerin {sub} {f} [weiblich] davalı
Anträge des Beklagten {sub} {pl} davalı dilekçeleri
Antwort des Angeklagten {sub} {f} davalının cevabı
Anwalt der beklagten Partei {sub} {m} davalı patinin avukatı
Anwalt des Angeklagten {sub} {m} davalının avukatı
beklagt {adj} davalı
die Beklagte {sub} {f} davalı
beklagte Personen {sub} {pl} davalı şahıslar
die Beklagten {sub} {pl} davalılar
die Beklagtenbehauptung {sub} {f} davalı iddiası
der Beklagter {sub} {m} davalı
der Belastungszeuge {sub} {m} [Jura/Recht] davalıyı suçlayan şahit
der Beschwerdegegner {sub} {m} davalı
der, die Angeklagte davalı
der Hauptbelastungszeuge {sub} {m} davalıyı suçlayan asıl şahit
im Anklagezustand sein {v} davalı durumda olmak
die Klagebank {sub} {f} davalı sandalyesi
die Klageeinlassung {sub} {f} davalı ifadesi
Klageeinlassung einreichen {sub} {f} davalı ifadesini bildirmek
die Klagen {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] davalar
Klagen und Rechtsbehelfe {sub} {pl} davalar ve yasal önlemler
die Klagsache {sub} {f} davalık olay
das Kreuzverhör {sub} {n} davalı davacılar tarafından aynı anda sorular sorulması
nicht angeklagt davalı değil
die Prozesse {sub} {pl} davalar
die Prozessführung {sub} {f} davalı olma
die Prozesstrennung {sub} {f} davaların ayrılması
die Rechtsstreite {sub} {pl} davalar
streitig {adj} davalı
Unterstützer eines Angeklagten davalının destekleyicisi
die Verklagte {sub} {f} [weiblich] davalı
die Verklagte {sub} {pl} davalılar
der Verklagter {sub} {m} davalı
0.003s