8 direkte Treffer gefunden für: can


77 indirekte Treffer gefunden für: can

Deutsch Türkisch
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} canlandırmanın temel bilgileri
abgerackert canını dişine takmış
die Abiose {sub} {f} cansızlık
abläuten {v} [läutete ab, hat abgeläutet] çan ile bildirmek
abläuten {v} [läutete ab, hat abgeläutet] çan çalarak bildirmek
abrackern {v} [rackerte sich ab, hat sich abgerackert] canını dişine takmak
abrackern, sich {v} canını dişine takmak
abrackernd {ugs.} canını dişine takarak
abschuften {v} [sich] canına okumak
abwechslungslos can sıkıcı
abwechslungslos sein {v} can sıkıcı olmak
abwechslungsreich can
die Agonie {sub} {f} [Med.] can çekişme
die Agonie {sub} {f} can çekişme
die Agonies {sub} {pl} can çekişmeler
die Agonize {sub} {f} can çekişme
alert can
das Allegro {sub} {n} [Musik] can
alter Langweiler {sub} {m} can sıkıcı
am Leben can
am Leben bleiben {v} canını kurtarmak
die Ambulanz {sub} {f} [Krankenwagen] cankurtaran
die Ambulanzflüge {sub} {pl} cankurtaran uçuşları
der Ambulanzwagen {sub} {m} cankurtaran
der Ambulanzwagen {sub} {m} cankurtaran arabası
an jemandes Lippen hängen {v} can kulağı ile dinlemek
die Anatomie {sub} {f} canlıların vücut yapısını inceleyen bilim dalı
aneifern {v} [eiferte an, hat angeeifert] canlandırmak
angeregt can
angeregte Zustand {sub} {m} can durum
animalisch {adj} can yaratık
die Animation {sub} {f} canlandırma
das Animationsprogramm {sub} {n} canlandırma programı
die Animationsprogramme {sub} {pl} canlandırma programları
animativ {adj} canlandıran
animieren {v} canlandırmak
animierend {adj} canlandıran
animiert {adj} can
der Animismus {sub} {m} canlıcılık
die Ankurbelung {sub} {f} canlandırma
die Anschauung {sub} {f} can
Anschlag einer Glocke çanın çalması
der Antimetabolit {sub} {m} canlılarda çeşitli tepkimeler sırasında ortaya çıkan ve normal olarak vücutta birikmeyerek başka bileşiklere dönüşen kimyasal bileşik
die Antimetaboliten {sub} {pl} canlılarda çeşitli tepkimeler sırasında ortaya çıkan ve normal olarak vücutta birikmeyerek başka bileşiklere dönüşen kimyasal bileşikler
anturnen {v} {ugs.} canlandırmak
antörnen {v} {ugs.} canlandırmak
antörnend {adj} {ugs.} canlandıran
anöden {v} {ugs.} canını sıkmak
anödend {adj} can sıkıcı
Anödung {ugs.} canını sıkma
artig {adj} cana yakın
abfliegend {adj} uçan
abgeflogen uçan
abschrägend {adj} yiv açan
abwickelnd {adj} açan
die Affection {sub} {f} heyecan
der Affekt {sub} {m} [Psychologisch] şiddetli ve ani heyecan
der Affekt {sub} {m} ani heyecan
der Affekt {sub} {m} şiddetli heyecan
die Affektivität {sub} {f} heyecan
die Alteration {sub} {f} heyecan
anbahnend {adj} yol açan
der Anfall {sub} {m} ani heyecan
Angst erregend {adj} korku saçan
der Ankläger {sub} {m} [Rechtswissenschaft] dava açan
Anklägerin [Juristisch] dava açan
die Anklägerin {sub} {f} [weiblich] dava açan
anknipsend [Licht] açan
der Annelida {sub} {m} [Ringelwurm] solucan
die Anregung {sub} {f} heyecan
anschneidend {adj} [Thema] konuyu açan
anspielend {adj} oyunu açan
das Aserbaidschan {sub} {n} Azerbaycan
aserbaidschanisch {adj} Azerbaycan
die Aubergine {sub} {f} patlıcan
aufblühend {adj} açan
die Aufgeregtheit {sub} {f} heyecan
0.003s