Keine direkten Treffer gefunden für: bilgisayarl

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: bilgisayarl

Deutsch Türkisch
Anlagenverwaltung per Computer {sub} {f} bilgisayarla tesisat idaresi
Arbeitsplatz für CAD {sub} {m} bilgisayarla tasarım terminali
auf Computer umstellen bilgisayarla işleme sokmak
die Bildschirmarbeit {sub} {f} bilgisayarlı çalışma
der Bildschirmarbeiter {sub} {m} bilgisayarlı çalışan
der Bildschirmarbeitsplatz {sub} {m} bilgisayarlı yeri
computeranimiert {adj} bilgisayarla animasyon edilmiş
der Computerarbeitsplatz {sub} {m} bilgisayarlı yeri
computerberechnet {adj} bilgisayarla hesaplanmış
die Computerdiagnose {sub} {f} bilgisayarlı teşhis
computergesteuert {adj} bilgisayarla yönetilen
computergesteuert {adj} bilgisayarla çalışan
computergesteuert {adj} bilgisayarlı
die Computergrafik {sub} {f} bilgisayarlı grafik
die Computergrafikauflösung {sub} {f} bilgisayarlı grafik çözünürlüğü
die Computerheimarbeit {sub} {f} bilgisayarla ev işi
computerisieren {v} bilgisayarla donatmak
computerisieren {v} bilgisayarla işlemlemek
computerisieren {v} bilgisayarlandırmak
computerisieren {v} bilgisayarlaştırmak
computerisierend {adj} bilgisayarla işlemleyen
computerisierte Fabrik {sub} {f} bilgisayarla donatılmış firma
computerisierte Systeme {sub} {pl} bilgisayarla idareli sistemler
computerisiertes Wörterbuch {sub} {n} bilgisayarla sözlük
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla donatma
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla işleme
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla işletme
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarlandırma
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarlaştırma
die Computerkommunikationsgeräte {sub} {pl} bilgisayarlı iletişim aletleri
computerlesbar {adj} bilgisayarla okunabilir
der Computerschach {sub} {m} bilgisayarla satraç
die Computersimulation {sub} {f} bilgisayarla deneme
die Computersteuerung {sub} {f} bilgisayarlı kumanda
das Computersteuerungssystem {sub} {n} bilgisayarlı kumanda sistemi
die Computertomografie {sub} {f} bilgisayarlı tomografi
der computertomograph {sub} {m} bilgisayarla
die Computertomographie {sub} {f} [Untersuchung] bilgisayarlı tomografi ile muayene
die Computertomographie {sub} {f} bilgisayarlı kesitçekimi
die Computertomographie {sub} {f} bilgisayarlı tomografi
durch Computer verbunden bilgisayarla bağlı
Einsatz von Rechnern {sub} {m} bilgisayarların (esk. hesap makinelerinin) kullanımı
Entwerfen, computerunterstütztes- {sub} {n} bilgisayarla tarasım
das Internet {sub} {n} bilgisayarla data aktarımı ve komünikasyon kurmayı sağlayan
das Kryotron {sub} {n} [Schaltelement (in Computern)] bilgisayarlada şalter elemanı
der Layer {sub} {m} [CAD] bilgisayarla çizimde bir yüzey
Lernen mit Computer {sub} {n} bilgisayarla öğrenme
Maschinen mit numerischer Steuerung {sub} {pl} bilgisayarlı makineler
maschinengestützte Übersetzung {sub} {f} bilgisayarla yapılmış tercüme
die Ping {sub} {f} [Computer] bilgisayarlarda ping atma
pingen {v} [Computer] bilgisayarlarda ping atmak
0.003s