Keine direkten Treffer gefunden für: bak

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: bak

Deutsch Türkisch
abakteriell {adj} bakterisiz
abakterielle Cholezystitis {sub} {f} [Med.] bakteriye bağlı olmayan safrakesesi iltihabı
abakterielle Endokarditis {sub} {f} [Med.] bakteriye bağlı olmayanan dokardit
abakterielle Glomerulonephritis {sub} {f} [chronische Niereninfsuffizienz] bakteri ile ilişiksiz kronik böbrek iltihabı
abakterielle Pyelitis {sub} {f} [Nierenbeckenentzündung] bakteri ile ilişiksiz böbrek havuzu hastalığı
abakterielle renale Pyurie {sub} {f} bakterisiz idrarda iltihap oluşu
aber nein bak hele!
Abisoliermaschinen für Kupferlackdrähte {sub} {pl} bakır tellerini soyma makineleri
das Abitur {sub} {n} bakalorya
abmalen {v} [malte ab, hat abgemalt] bakarak resmini yapmak
abschreiben {v} [schrieb ab, hat abgeschrieben] bakarak aynısını yazmak
Abteilungsleiter im Ministerium {sub} {m} bakanlıkta şube müdürü
das Abtuschieren {sub} {n} bakımını yapma
ach was! bak sen
achten auf {v} bakmak
ah! bak!
das Alcaligenes {sub} {n} bakteri türü
also, das nenn ich mal `ne Überraschung bak işte ben buna sürpriz derim
die Ammen {sub} {pl} bakıcı nine
an bakımından
Anbetracht [in Anbetracht] bakımından
der Anblick {sub} {m} bakış
die Anblicke {sub} {pl} bakışlar
anblicken {v} bakmak
anblickend {adj} bakarak
angucken {v} [Norddeutsch] bakmak
ankieken [nordd.] bakmak
anlachen {v} [lachte an, hat angelacht] bakıp gülmek
die Anlagekosten {sub} {pl} bakım masrafı
die Anlernung {sub} {f} baka baka öğrenme
anschauen {v} [dikkatle: schaute an, hat angeschaut] bakmak
die Anschauung {sub} {f} bakış noktası
das Ansehen {sub} {n} bakma
ansehen {v} [sah an, hat angesehen] bakmak
Ansehen ist erlaubt bakmak serbest
ansehend {adj} bakan
die Ansichtssache {sub} {f} bakış meselesi
antibakteriell {adj} bakterilere karşı
das Antibakterium {sub} {n} bakteriye karşı
anzuschauen bakılması gerekli
der Aspekt {sub} {m} bakış açısı
die Aspekte {sub} {pl} bakış açıları
atoxisch {adj} bakteriye benzer
auf Ministerebene bakan düzeyinde
auf Ministerebene bakanlar düzeyinde
auf Jungfräulichkeit untersuchen {v} bakirelik muayenesi yapmak
auf Jungfräulichkeit untersuchen lassen {v} bakirelik muayenesi yaptırmak
die Aufkupferung {sub} {f} bakır tabaka
die Aufkupferungsanlage {sub} {f} bakırlama tesisi
aufrechterhalten {v} [erhielt aufrecht, hat aufrecht erhalten] bakmak
Aufwendungen und Instandhaltung bakım ve onarım harcamaları
der Abakus {sub} {m} abak
der Abschirmteller {sub} {m} muhafaza tabak
die Adaption {sub} {f} intibak
Adaptions- intibak
die Akkommodation {sub} {f} intibak
also ehrlich {adv} şu hale bak
das Aluminiumgeschirr {sub} {n} alüminyum tabak
angefeuchteter Tabak {sub} {m} nemlenmiş tütün
die Angleichung {sub} {f} intibak
die Anpassung {sub} {f} intibak
die Assimilation {sub} {f} intibak
aufgerollter Tabak {sub} {m} dolanmış
die Bananenschale {sub} {f} muz tipinde tabak
der Blättertabak {sub} {m} yaprak tütün
der Bobak {sub} {m} [Tierwissenschaft] bobak
der Brasiltabak {sub} {m} koyu renkli bir cins tütün
die Deckplatte {sub} {f} abak
der Dosierteller {sub} {m} dozajlı tabak
der Drehtabak {sub} {m} sarma tütünü
der Drehteller {sub} {m} rotatif tabak
der Dreschtabak {sub} {m} dövme tütün
echter Tabak {sub} {m} gerçek tütün
das Einweggeschirr {sub} {n} bir kere kullanılıp atılan çatal bıçak tabak
elektrische Akkoamodition {sub} {f} elektriki intibak
es ist noch nicht aller Tage Abend Hatice’ye değil neticeye bak
der Farbteller {sub} {m} renkli tabak
0.003s